GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En samling ingenjörer i en konferenslokal

Göteborg Energi samlade Sveriges nätbolag för att lösa gemensamma utmaningar

Publicerat oktober 2023

För att främja samhällets elektrifiering krävs både en utbyggnad och optimering av elnätet, vilket i sin tur kräver samarbete mellan nätbolag. Göteborg Energi höll en workshop om mätning för att tackla dessa utmaningar och skapa mervärde för sina kunder.

27 - 28 september rådde febril aktivitet i Göteborg Energis stora konferenslokal. Närmare hundra anmälda deltagare från nätbolag i hela landet svarade upp på inbjudan till tvådagars workshop på temat mätning. Initiativtagaren David Svenssons förväntningar överträffades med råge.

- Det är väldigt roligt att intresset blev så stort. Nätbolagen har inte samma konkurrenssituation som exempelvis elhandelsbolag har, så att samarbeta kring gemensamma frågor är bara positivt. En av anledningarna till att jag drog igång detta är för att jag själv ville fördjupa mig inom mätningsområdet, och att vi är fler som kan lära av varandra är ju win-win!

Förutom en bred uppslutning från nätbolag i både Sverige och Danmark deltog också gästföreläsare från forskningsinstitut. Dag ett fokuserade särskilt på nätstationsmätning, dataanalyser i molnet, övertoner i elnätet samt händelser, mätdata och laster i elnätet. Math Bollen, som forskar på just övertoner vid Luleå Tekniska Universitet, är mycket nöjd med upplägget och tar med sig flera viktiga insikter från dagen.

- Jag hoppas att min föreläsning kunde ge deltagarna en bättre bild av mätning av övertoner. Kunskapsutbyte och diskussion är också viktigt, vi är nästan hundra personer här inne som kan lära av varandras fel. Det är lätt att fastna i sina egna tankegångar om man sitter med ett problem på egen kammare, vare sig man forskar eller jobbar mer kundnära med mätarfrågor.

Dag två innehöll programpunkter som tillämpad forskning, strömmande mätdataanalys, höga spänningar på grund av solproduktion och detektering av begynnande fel i elnätet. Resultatet av workshopen ska nu sammanfattas för att kunna användas i ett proaktivt arbetssätt gentemot kunderna, alltså att hitta felen i elnätet innan kunden drabbats.

- Ingen vet exakt hur felen i elnätet visar sig i elmätarens registrerade värden och händelser, men efter workshopen har vi en betydligt bättre bild över de vanligaste problemen. Här var det verkligen nyttigt att ha en bra mix bland företagen som var representerade för att få olika perspektiv. Stora bolag har oftast mer resurser till mätanalys medan mindre bolag har närmare till sina kunder, säger David.

Vissa av utmaningarna inom mätning kan man agera på direkt, andra är lite större omfattning och behöver jobbas med strategiskt och långsiktigt. Därför kommer mötesforumet för nätbolag att fortsätta också under nästa år. Elkvalitet är nätbolagens ansvar och när kunden installerar utrustning som inte håller gränsvärden blir det nätbolagens problem. David ser också behov av att lyfta problemen nationellt så att utrustning som ansluts till elnätet uppfyller gällande krav på god elkvalitet.

- Jag ser fram emot att fortsätta träffa branschkollegorna och att följa vår gemensamma utveckling i de här frågorna. Flera aktörer har anmält intresse för att vara värdar för nästa evenemang. Nästa år kan vi dra nytta av att fler mätare hunnit bytas ut och därmed lösa fler av problemen som upptäcks på vägen.

icon-closechevron-disc-rightmenu