GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Hållbarhetschef Eric Zinn inspirerar ungdomar i Ytterbyskolan.
Framtida Transporter

Göteborg Energi på skolbesök

Publicerad december 2018

I november var vår hållbarhetschef Eric Zinn och besökte Ytterbyskolan i samband med projektet Framtida Transporter. Projektet, som handlar om att intressera ungdomar för teknik- och hållbarhetsfrågor, fortsätter under år 2019.

Framtida Transporter är ett projekt som vi genomför i samarbete med vetenskapscentrumet Universeum i Göteborg. Under en serie workshops och föreläsningar får eleverna lära sig om hållbarhetsämnen kopplade till teknik. Ungdomarna får sedan använda denna nya kunskap till att tävla med andra klasser om vem som kan komma på ett nytt, smart, transportmedel för framtiden. 

För Göteborg Energis del är förhoppningen att fler skolungdomar i årskurs 7 och 8 ska inspireras av de ämnen och frågor som vi brinner för. Kanske söker de ett tekniskt yrke hos oss, en dag. 

Göteborg Energi kommer att fortsätta att vara involverade under projektet i takt med att det fortlöper under 2019. Bland annat kommer vi att sitta med i den jury som utser det vinnande förslaget om ett framtida transportmedel.

Läs mer om projektet Framtida Transporter
icon-closechevron-disc-rightmenu