GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kvinna pratar med en person som står med ryggen mot kameran.

Göteborg Energi och Siemens samlar kraft för framtiden

För att ställa om de sista 10 procenten och kunna leverera enbart förnybar och återvunnen fjärrvärme senast 2025 krävs stora och gränsöverskridande samarbeten. Göteborg Energi har under många år samarbetat med Siemens för att utveckla och förbättra möjligheten att byta ut fossila bränslen i våra kraftvärmeverk. Jenny Larfeldt är Senior Combustion Expert på Siemens och hon berättar mer om samarbetet.

— Vi är väldigt glada över samarbetet med Göteborg Energi. Vi levererade Rya kraftvärmeverk som togs i drift 2006 som vi nu tillsammans ställer om till drift med gröna bränslen. 

Jenny Larfeldt, Senior Combustion Expert på Siemens.

Ny teknik ger nya möjligheter

Med ny teknik finns möjligheter att snabbare göra tester med prototyper som förenklar arbetet framåt.

— På Siemens arbetar vi sedan en tid  med 3D-printingteknik. I samarbete med Göteborg Energi tittar vi nu på en brännare som kan elda gröna bränslen i både flytande- och gasform. Med vår 3D-printingteknik kan vi realisera brännarna, säger Jenny Larfeldt. 

En global förebild

Göteborgs energisystem har under årtionden utvecklats med fokus på att så effektivt som möjligt använda naturens resurser – men även samhällets spill och restprodukter. Vårt fjärrvärmesystem värms främst av återvunnen värme från stadens raffinaderier och avfallsförbränning. För att minska vår direkta klimatpåverkan från fjärrvärmeproduktionen behöver vi fortsätta att prioritera återvunnen och förnybar fjärrvärmeproduktion. Vi behöver bygga om eller ersätta många av våra äldre anläggningar. Att fortsätta skiftet till förnybart och återvunnet med modern och effektiv teknik ger stora möjligheter.

Jenny Larfeldt understryker det globala värdet av att utveckla ny svensk miljöteknik och möjligheten att påverka på ett större plan.

— För vår del är det också väldigt viktigt att kunna visa upp vår miljöteknik i globala sammanhang. Att kunna bjuda in kunder från andra delar av världen för att titta på hur Siemens i Sverige tillsammans med Göteborg Energi har åstadkommit en grön lösning på energiomvandling och kraftgenerering.

#hållbaraihop

Se vad vi gör för ett hållbart Göteborg.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify