GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
I Göteborg sker just nu stora framsteg mot en elektrifierad hamn.  Ännu fler fartyg skall anslutas till el samtidigt som man planerar för att på sikt kunna ladda upp helt batteridrivna fartyg.
Göteborg Energi Nät

Så elektrifieras Göteborgs Hamn

Skandinaviens största hamn är också en av världens mest utvecklade hamnar på miljö- och klimatområdet. Göteborgs Hamn har under 20 års tid kunnat erbjuda elanslutning för fartyg och jobbar målinriktat mot ett i branschen unikt miljömål – att reducera koldioxidutsläppet med 70% till 2030. En viktig pusselbit blir att utveckla elektrifieringen av transportsystemen. 

För att minska utsläppen i Göteborgs Hamn ansluter idag en stor del av båttrafiken till ström från land istället för att gå på hjälpmotorer när de kommer in i hamn. De båtar som lägger till oftast i hamnen, Stena Lines färjor och roll on- roll off fartygen, är försedda med tekniken som möjliggör detta. 

–Det är ett fantastiskt sätt att minska utsläppen av koldioxid och kväveoxid, säger Viktor Allgurén, Senior Manager Innovation vid Göteborgs Hamn.

Utvecklingen mot en elektrifierad hamn pågår för fullt.

Viktor Allgurén, Senior manager Innovation Göteborgs Hamn

Elektrifiering i flera steg

Elektrifieringen sker nu stegvis i Göteborgs Hamn, där man dels förbereder för att kunna ansluta fler fartyg till el samtidigt som man planerar för att på sikt kunna ladda upp helt batteridrivna fartyg. 

–Utvecklingen mot en elektrifierad hamn pågår för fullt. Just nu bygger vi elanslutningar för lastfartyg som seglar till Belgien.  Inom ett år kan vi förhoppningsvis också ha elanslutning för tankfartygen, säger Viktor Allgurén.

I takt med att de stora container- och kryssningsfartygen elektrifieras kommer det att krävas väldigt mycket ström. Att bygga kapacitet för något som bara används ibland, som stora kryssningsfartyg som bara ligger inne en dag under en kort säsong, blir inte lönsamt. För att få största positiva miljöpåverkan börjar man istället med att lösa elförsörjningen för de fartyg som lägger till oftast.

–För oss är det viktigt att jobba med rederier som är framsynta och tar klimatutmaningen på allvar. Stena Line har idag storslagna planer på en helt batteridriven färja som skall gå mellan Göteborg och Fredrikshamn senast 2030. Då skall båtens batteri också laddas upp och inte bara ha ström för förbrukningen vid kaj, säger Viktor.

Inte bara fartygen som elektrifieras

Fartygen står för en stor del av övergången till en elektrifierad hamn men verksamheten i hamnen handlar också om ett utbyte mellan land- och hamntransporter. Fler fartyg kommer nu att kunna elanslutas samtidigt som det också pratas om en framtid med eldrivna arbetsmaskiner och lastbilar. 

–Vi kommer att se fler batteridrivna fordon och fartyg hos oss i framtiden och det kommer såklart att generera ett stort effektuttag. Vi har ett robust elnät till hamnen och det finns nätkapacitet nog för att vi inte skall behöva vara begränsade av nätet för att elektrifiera hamnen. En tät dialog med Göteborg Energi Nät AB är avgörande för att säkerställa att vårt behov är i linje med vad de kan leverera, säger Viktor.

Bengt-Åke Mardell är kundansvarig för Göteborg Energi Nät och är med i planeringen av projektet som skall elektrifiera hamnen.

–Det goda samarbetet är väldigt viktigt i ett sådant här stort projekt. Vi vill ha en tidig kontakt med elkonsumenten så att man kan lyfta denna typ av frågor i god tid. Det ger oss möjlighet att förbereda oss på framtidens effektbehov, säger Bengt-Åke Mardell.

Så funkar det

Mörkt och kallt? Det är svårt att föreställa sig ett liv utan el i ledningarna.
icon-closechevron-disc-rightmenu