GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En elbil står på en laddning

Tankarna inför framtidens laddplatser

Laddplatserna i Göteborg ökar och det gör även användandet av dem. Tack vare samarbetet mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering kommer dagens 900 platser på de publika parkeringarna snart utökas med ytterligare 500.

Om detta berättade Jonas Eriksson, strategiansvarig på Göteborgs Stads Parkering, nyligen under Göteborg Energis webinar om hållbarhet och samarbete.

Det hållbara resandet måste öka. För att uppnå det måste vi alla hitta kreativa lösningar inom våra respektive områden. Under Göteborg Energis webinar nyligen, om samarbete och hållbarhet, berättade Jonas Eriksson om hur Göteborgs Stads Parkering arbetar med frågan om laddplatser på sina parkeringar i staden.

– Fordonsbranschen befinner sig i en total omstöpning. Vi hör titt som tätt om nya elektrifierade modeller. Till och med nya helt elektrifierade märken lanseras, som Polestar här i Göteborg. 

Till 2030 räknar man med att ungefär 30 procent av fordonsflottan kommer att vara elektrifierad. Tio år kan ju låta som en lång tid, men i ett stadsutvecklingsperspektiv är det inte särskilt länge.
– Och i den här omställningen är vi alla nya och behöver varandras olika infallsvinklar för att bygga ett effektivt system, säger Jonas Eriksson. 

Till 2030 räknar man med att ungefär 30 procent av fordonsflottan kommer vara elektrifierad.

Jonas Eriksson, strategiansvarig på Göteborgs Stads Parkering

Som kommunalt parkeringsbolag tittar han och hans kollegor just nu extra på två grupper. Den första gruppen är de som har sin boendeparkering på gatumark. I ett pilotprojekt tillsammans med trafikkontoret får de möjlighet att ladda på kvällar och helger på utvalda parkeringsplatser till ett reducerat pris. Man vill undersöka intresset för att se om det är en lösning som underlättar.

Den andra gruppen är de som har sin hemmaparkering hos Göteborg Stads Parkering. 

Framförallt kanske det handlar om att de bor i närheten av en parkering eller har sin arbetsplats i närheten och att bilen står i långa perioder på den parkeringen.
– Man har sett att just möjligheten till hemladdning är en väldigt avgörande faktor för att en kund ska kunna välja en elektrifierad bil. Så det är också ett område som vi tittar extra på idag, säger Jonas Eriksson. 

Alla parkeringsaktörer behöver fundera över vilka kunder de har och hur parkeringarna nyttjas idag. Göteborg Stads Parkering bygger för att möta behoven från de ovan nämnda kundgrupperna – men måste också tänka på att möta behoven från de som besöker staden. En stor fråga är till exempel vilken effekt laddplatserna ska ha.

– På parkeringar där vi vet att kunderna har bilarna stående länge ska vi ha ett erbjudande med ganska låg effekt, för att kunna tillgängliggöra laddning för många. Samtidigt, om vi har parkeringar där kunderna står relativt kort men har rest långt för att nå, behöver vi fundera på hur de ska kunna ta sig hem igen. Då kanske vi behöver jobba med lite högre effekt.
 
Det finns alltså inte en lösning som fungerar överallt. Elektrifiering är inte heller den enda lösningen när det kommer till mobilitet och hållbarhet.

– Den träffar bra på frågan kring CO2 och lokala luftkvalitetfrågor, men trängseln är ingenting som elektrifiering rår på. Vill man bygga en tät stad får man också fundera på bilens plats och utrymme, säger Jonas Eriksson.

Här bygger vi nya laddplatser

De blå nålarna på kartan visar de parkeringsytor där vi kommer sätta upp nya laddplatser. Vi arbetar löpande med att få klart med fler parkeringsytor. Planerad byggstart är 16 november och i början av nästa år räknar vi med att alla laddplatser är färdigbyggda.

Centrum

Antal laddplatser

Snabbladdare

Skolgatan parkeringshus

20

-

Stora teatern

30

-

Heden exercishuset

48

1

Valhalla

50

-

Konserthuset

20

-

Lorensberg parkeringshus

20

-

Fakta 500 nya publika laddplatser

  • Göteborg Energi gör tillsammans med Parkering Göteborg en omfattande satsning på fler publika laddare för elbilar i Göteborg.

  • Satsningen innebär att cirka 250 laddare sätts upp på parkeringsytor runt om i Göteborg. Varje laddare har två ladduttag.

  • Laddarna sätts upp under hösten och vintern 2020/2021.

  • Laddarna är så kallade normalladdare – upp till 22kW.

  • Laddarna ansluts till befintligt laddningsnätverk och betalningsfunktionalitet.

  • Laddarna sätts upp på parkeringsytor som i dag saknar laddningsmöjligheter och på befintliga parkeringar där beläggningen är hög.

+1 000 laddplatser
för fordon

#hållbaraihop
Satsningen på publik laddning för elbilar är en av Göteborg Energis insatser för ett hållbart Göteborg. Läs mer om detta och våra andra insatser på #hållbaraihop.
icon-closechevron-disc-rightmenu