GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En ritning visar hur den planerade bioångpannan i Rya kommer se ut sedd från vattnet.

EU-valet 2024 – Vad innebär det för energipolitiken?

Publicerad juni 2024.

Inför det kommande EU-valet har vi haft ett samtal med Lars Holmquist, public affairs ansvarig och expert inom energipolitik på Göteborg Energi. I denna intervju ger han sin syn på de mest aktuella energifrågorna som EU står inför. Allt från klimatförändringar och energisäkerhet till utbyggnaden av elnäten.  

Lars Holmquist har jobbat på Göteborg Energi i 25 år, mestadels med public affairs och omvärldsanalys. Lars har under lång tid följt energipolitiska frågor både på EU-nivå, nationell nivå och även lokalt. 

Vad är de största energifrågorna som är aktuella inom EU just nu? 

-  De flesta energifrågorna inom EU diskuteras antingen utifrån ett klimatperspektiv eller försörjningsperspektiv. Energisektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen i Europa, till skillnad från Sverige där vi nästan har ett fossilfritt system. Klimatfrågan är en viktig del, men det handlar också om hur vi ska rusta oss för en oroligare omvärld och hur vi ska hushålla med resurserna och skydda kunderna från höga priser.  

Här på Göteborg Energi pratar vi mycket om elnätet och dess utmaningar här i Göteborg. Hur ser det ut på EU nivå? 

- Ja, elnätsfrågan har varit aktuell länge i både Sverige, i Göteborgsområdet. Men från ett EU-perspektiv har den blivit mer uppmärksammad nyligen. Frågan är vad medlemsstaternas roll ska vara i förhållande till EU. Ska EU bekosta gemensam infrastruktur, eller ska det vara upp till varje medlemsstat?  

 

"De flesta energifrågorna inom EU diskuteras antingen utifrån ett klimatperspektiv eller försörjningsperspektiv. Energisektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen i Europa, till skillnad från Sverige där vi nästan har ett fossilfritt system" säger Lars Holmqvist, ansvarig för public affairs.

Även om energipolitik är en nationell fråga så påverkas den mycket av EU? 

- Precis. Vi såg det tydligt under den förra mandatperioden med klimatprojektet Fit for 55. Det projektet handlade mycket om energipolitik, som energieffektivisering och bioenergi. Men den biten är avklarad nu, och det är upp till Sverige att implementera lagarna i svensk lagstiftning.  

Anser du att vi kommer att lyckas med de kommande EU-direktiven?

-  Absolut. Om vi ser på Fit for 55 och de senaste besluten, så ser det övergripande ganska bra ut för Europa och Sverige. Vi har skärpt till utsläppsrättssystemet, och utsläppen har minskat i linje med de nya målen. Det finns många skäl att vara optimistisk.  

Vad för andra energifrågor och utmaningar väntar EU de närmsta åren? 

- En stor fråga är hur vi kan få fart på utbyggnaden av elnäten med den korta tillståndsprocessen. Vi får vänta och se vad det nya parlamentet och den nya kommissionen kommer att fokusera på. Det är inte långsökt att tro att säkerhetsfrågorna kommer att få större fokus denna gång.  

EU valen äger rum den 9:e juni, men du kan rösta redan nu. 

EU-val 2024 (val till Europaparlamentet) | Valmyndigheten

icon-closechevron-disc-rightmenu