GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Göteborgs hamn.
Elnät

Elnätsinvesteringar på rekordnivå

Publicerad februari 2024.

Upplever du att det grävs i gatorna i Göteborg som aldrig förr? Det stämmer. 

Just nu görs rekordinvesteringar i elnäten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och tusentals nya arbetstillfällen när fordonsindustrin, hamnen och raffinaderierna ställer om, en ny batterifabrik växer fram och laddning av tunga fordon byggs ut. 

Bakgrunden är att elnätet i Göteborg måste förstärkas och byggas ut för att elbehovet ökar kraftigt, fram till 2035 behövs ytterligare 600 MW. Det är lika mycket el som hela Malmö förbrukar som mest en kall vinterdag. Rekordmånga projekt för att modernisera och förstärka elförsörjningen har genomförts 2023. Under 2024 och kommande två år höjs takten ytterligare.

Några av våra större investeringar

Utöver nedan nämnda investeringar är Göteborg Energi också beställare av en ny dubbel 130 kV regionnätsledning till Hisingen som ska byggas av Vattenfall Eldistribution, samt byggt 26 nya nätstationer för att försörja nya områden i staden och 23 kilometer nytt kommunikationsnät rullats ut vilket ger en ökad förmåga att snabbt göra omkopplingar vid strömavbrott.

 

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu