GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Göteborg

ÅRS- OCH HÅLLBARHETS-REDOVISNING 2021

VI ÄR
GÖTEBORG
ENERGI

Vi driver på. Göteborg ska vara en stark förebild för hållbar utveckling.

Vi är 1 000 medarbetare som varje dag går till jobbet för att göra Göteborg till en mer hållbar stad. Utmaningarna är många och för att nå ett hållbart samhälle behöver vi jobba ihop. Med våra kunder, våra ägare och andra samarbetspartners.

Tillsammans har vi lyckats minska klimatpåverkan med effektiva lösningar – som dessutom är väldigt  konkurrenskraftiga. Vi har ett stort gemensamt ansvar för att våra barn och barnbarn ska få växa upp i en hållbar stad som är ljus, varm och trygg. Vi är göteborgarnas energibolag och ska fortsätta att bidra med mer hållbara, effektiva och prisvärda energilösningar till staden och dess invånare, långt in i framtiden.

Se filmen där vår VD Alf Engqvist sammanfattar 2021

Ladda ned års- och hållbarhetsredovisningen

Års - och hållbarhetsredovisning

icon-closechevron-disc-rightmenu