GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Laddstation för lastbilar

Unik supersnabbladdare invigd

Den publika laddplatsen, som är placerad på Falutorget, är den första i sitt slag och kan även användas för laddning av personbilar.

Med den här laddplatsen tar vi nästa, avgörande steg i Göteborgs elektrifieringsresa. I städer som växer och förtätas ökar behovet av rena och tysta transporter snabbt. Göteborg Energi har sedan flera år satsat på fordonsladdning för bussar och bilar. Nu går vi vidare genom att erbjuda laddning även för lastbilar. Ny teknik i laddare med högre effekt och det unika läget vid Falutorget öppnade upp en möjlighet att stötta Volvos utveckling av ellastbilar samtidigt som vi bidrar till stadens miljömål, säger Alf Engqvist, VD för Göteborg Energi.

Med den nya supersnabbladdaren på 175 kW går det upp till tre gånger snabbare att ladda personbilar jämfört med de publika snabbladdare som redan finns på plats runt om i staden. Det är också den första publika laddstationen som är anpassad för distributionsfordon som lastbilar och sopbilar.

Elektrifieringen av tung trafik är viktig om vi ska uppfylla Sveriges klimatmål med att minska CO2-utsläppen från transporter på väg med 70 procent.

Stefan Strand, VD för Volvo Lastvagnar Sverige

Volvo har under våren lanserat två modeller av ellastbilar för stadsdistribution och sophämtning, Volvo FL och Volvo FE. Stefan Strand, VD för Volvo Lastvagnar Sverige, konstaterar att elektrifieringen av tung trafik är viktigt om vi ska kunna uppfylla Sveriges klimatmål att minska CO2-utsläppen från transporter på väg med 70 procent.

– Elektrifiering är väldigt viktig för att nå Sveriges och EUs mål att minska C02 utsläppen från vägtrafiken. Till en början är det låga volymer och vi fortsätter att finjustera produkten ihop med våra första kunder. Men redan år 2020-2021 är ambitionen en försäljning i större skala. Helt avgörande för utvecklingen är dock att det finns en tillgänglig laddinfrastruktur för att säkra effektiv ruttplanering och utnyttjande av elfordon. För att omställningen ska ske tillräckligt snabbt behövs stimulanser, både till de som investerar i ellastbilar och de som bygger laddinfrastruktur. Göteborg Energis laddplats markerar början på en mycket viktig utveckling, säger Stefan Strand.

Fakta nya supersnabbladdaren

  • Effekt 175 kW.
  • En personbil som tar emot 150 -175 kW el kan ladda runt 15 mils körning på 10 minuter.
  • Laddaren har två uttag - CCS (combine charging system) och Chademo.
  • Volvos lastbilar använder CCS -uttaget precis som flera, främst europeiska personbilar.
  • Chademo-uttaget används av främst asiatiska och vissa amerikanska biltillverkare.
icon-closechevron-disc-rightmenu