GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Detaljbild från en solcellspark.

Solåret 2020 – Solabonnemang Nya Solevi

Året 2020 kommer gå till historien tack vare den pågående pandemin. Men även energibranschen har haft sina upp- och nedgångar.  

Året började med en mild vinter som resulterade i att det, under natten den 10 februari, för första gången uppkom negativa elpriser samtidigt i Sveriges alla elområden. Orsaken var milda temperaturer och en hög vindkraftsproduktion vilket ledde till att elproduktionen var högre än efterfrågan. Med mycket vatten i magasinen hade även vattenkraften bra förutsättningar. I kombination med den pågående pandemin, vilket minskat efterfrågan på el, resulterade det i rekordlåga elpriser. 2020 var ett tufft år för alla el-producenter men ett toppenår för alla som konsumerar el!

  • Under 2020 producerade Nya Solevi drygt 5,5 GWh vilket innebär att varje panel producerat 275,6 kWh i genomsnitt..
  • Ersättningen för dig som haft solabonnemang under 2020 blir 82,1 kr per panel. Ersättningen baseras på elproduktion samt elpris och kommer att betalas ut i samband med din februarifaktura.

Solåret 2020

Hur gick det för solkraften under året? Installationen av solceller i Sverige har fortsatt att öka och branschorganisationen Energiföretagen uppskattar solelproduktionen till totalt 1 TWh under 2020. Både mindre anläggningar och större solcellsparker har kommit i drift. Göteborg Energi har under det senaste året byggt sin andra solcellspark, denna belägen i Utby i östra Göteborg. Solcellsparken driftsattes i januari 2021.

Förnybart i världen

Den pågående pandemin har påverkat efterfrågan på energi även globalt sett. När efterfrågan sjunker, minskar behovet av främst fossila produktionsanläggningar då dessa är dyrast att driva. De förnybara energislagen som sol och vind fortsatte att öka under 2020. Det internationella energiorganet IEA spår en kraftig ökning av just sol framåt och att förnybart kommer att vara den dominerande energikällan redan 2025.

Många positiva signaler kommer från flera nationer och storföretag som åtagit sig ambitiösa klimat- och miljömål. Kina, till exempel, har satt mål om klimatneutralitet till 2060 och den nytillträdde amerikanske presidenten Joe Biden återinträder landet i Parisavtalet. Detta skruvar åt klimatpolitiken och vi ser med spänning på 2021!

2020 i siffror

#hållbaraihop

Se vad vi gör för ett hållbart Göteborg.

icon-closechevron-disc-rightmenu