GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Rapsblommor under blå himmel

Skillnaden mellan förnybart, fossilfritt och klimatneutralt

Publicerad oktober 2022.

Förnybart, fossilfritt och klimatneutralt är ord som hörs allt oftare i media. Men vad betyder de egentligen och vad är skillnaden? Vår hållbarhetschef Eric Zinn reder ut begreppen.

Vi behöver energi för att värma våra hem, driva transporter, sjukhus och mataffärer. Kort sagt så behöver vi energi för att vårt samhälle, som det ser ut i dag, ska fungera. Var den energin hämtas från har stor betydelse för vår planets framtid. Du vet säkert redan om att förnybart och fossilfritt är bra saker. Men har du koll på skillnaden? Och vad innebär det egentligen att vara klimatneutral?

Vattenkraft är ett exempel på en förnybar energikälla.

Förnybar energi

- Förnybar energi kommer från källor som ständigt förnyas och som inte tar slut, så som solkraft, vindkraft, vattenkraft och bioenergi, berättar Eric och fortsätter.

- I Sverige kommer den förnybara energin framför allt från biobränsle och vattenkraft, men vindkraften växer också fort. Förnybar energi har en enorm potential och ger ofta en mindre klimatpåverkan än andra energikällor, förklarar han.

Kärnkraft är fossilfritt, sett utifrån dess utsläpp, men inte förnybart.

Fossilfrihet

- Fossilfritt betyder att energin som används inte kommer från fossila bränslen. Till fossila bränslen räknas kol, olja och gas, berättar Eric.

- Fossila bränslen är effektiva energikällor, men dessa bränsle har två stora nackdelar. För det första består de av organiskt material som tar mycket lång tid att bilda. Vi förbrukar långt mer fossila bränslen i dag än vad som hinner bildas på nytt, vilket betyder att det är en energikälla som riskerar att ta slut. 

- Den andra stora nackdelen är att när fossila bränslen eldas upp släpps stora mängder koldioxid ut i atmosfären, vilket bidrar till att värma upp vår planet. Därför behöver vi ställa om till andra energikällor, berättar vår hållbarhetschef.

Till de fossilfria energislagen räknas förnybar energi, kärnkraft, men också återvunnen värme. I gränslandet mellan förnybart och fossilt finns avfallsförbränningen, som består både av förnybart bränsle så som papper, men också fossil plast som inte har återvunnits.

Att titta på streamad TV kostar el både i ditt hem och vid streamingtjänsternas servrar.

Klimatneutralitet

- Att något är klimatneutralt betyder att något inte har en påverkan på klimatet. Men mycket av det vi människor gör har i dag en klimatpåverkan, förklarar vår hållbarhetschef.

- Att äta, resa eller streama en film påverkar klimatet, eftersom mycket av energin som driver vårt samhälle fortfarande kommer från fossila bränslen. Det finns mycket att göra för att minska klimatpåverkan, men för att få ner den till noll behövs ofta åtgärder som är ”klimatpositiva”, till exempel att klimatkompensera för sina utsläpp.

- Idag är vi några steg närmare att kunna fånga in koldioxid innan det når atmosfären – vilket kan bli avgörande för att klara klimatomställningen, avslutar Eric.

icon-closechevron-disc-rightmenu