GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Gruppbild på stipendiater från TänkOm.
Tänk:Om 2018

Sex projekt som går från ord till handling prisas

En solcellsbil som kan köra 300 mil med solen som enda energikälla, ny teknik för vattenrening och storskalig effektiv energilagring. Det är några av de projekt som i år får Göteborg Energis hållbarhetsstipendium Tänk:Om på sammanlagt en miljon kronor.

– Vi måste tänka om och vi måste gå från ord till handling. Årets stipendiater representerar spännande och genomförbara idéer som kan få stor betydelse och spridning. Projekten handlar om förnybara teknologier, rent vatten, cirkulär användning av våra resurser, ungas lärande och trygghet, samt klimatmedvetna val, säger Anders Ådahl, vice styrkeområdesledare energi på Chalmers och ordförande i juryn för Tänk:Om.

Tre representanter från Ängås Trädgårds verksamhet var med och mottog hållbarhetsstipendiet Tänk:Om.

Tänk:Om, som tidigare hette Göteborg Energi Miljöfond, är ett hållbarhetsstipendium som ska inspirera och hjälpa göteborgarna att genomföra innovativa idéer för en mer hållbar vardag. Stipendiet har funnits sedan 2009 och sedan dess har cirka 4,8 miljoner kronor fördelats mellan 80 projekt.Tre av årets stipendiater har utsetts direkt av juryn och tre har efter nominering av juryn, röstats fram av göteborgarna. Hela 1 882 personer har varit med och tyckt till!

icon-closechevron-disc-rightmenu