GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Tips!

Så undviker du elolyckor utomhus

Publicerad maj 2021.

Äntligen är det dags att plocka fram grillen, klippa häcken och njuta av den svenska sommaren. Men har du koll på elsäkerheten utomhus? El, fukt och kyla kan vara en farlig kombination. Vi tipsar om vad du behöver tänka på när du flyttar ut din el.

De flesta har el på ett eller flera ställen i sin trädgård eller på sin balkong och tänker kanske inte på att det kan innebära en säkerhetsrisk. Ström leds nämligen bättre i fuktiga miljöer än torra. När du nu dammar av elgrillen för årets första utomhusmåltid är det några saker du behöver tänka på.

Kontrollera sladdar och uttag
Innan du kör igång grillen bör du först kontrollera elsladden. Är den fortfarande hel efter vinterförvaringen? Om du behöver en skarvsladd är det viktigt att du inte drar ut den, eller någon annan elkabel, från ett uttag inomhus. Utrustning som är avsedd att användas ute bör alltid anslutas till uttag monterade utomhus.

En av de viktigaste sakerna att tänka på är att uttag utomhus alltid ska vara skyddsjordade. Vid installation av nya uttag är det krav på jordfelsbrytare, men låt alltid ett auktoriserat elföretag sköta installationen. Jordfelsbrytaren bryter strömmen om ett jordfel skulle uppstå i elanläggningen eller i anslutna produkter. En billig livförsäkring för dig och din familj. Om ditt hus saknar jordfelsbrytare kan du ansluta en portabel jordfelsbrytare.Tänk på att testa din jordfelsbrytare minst två gånger per år så att du ser att den fungerar som den ska. Läs mer på Elsäkerhetsverket om du du testar din jordfelsbrytare. 

En av de viktigaste sakerna att tänka på är att uttag utomhus alltid ska vara skyddsjordade.

Har dina produkter rätt märkning?
När du köper en elprodukt skall du se till att den är CE-märkt. Ska den dessutom användas utomhus är det viktigt att du försäkrar dig om att den är avsedd för utomhusbruk och klarar fukt och kyla. Kontrollera IP-klassningen på produkten så att du vet hur mycket fukt och damm den tål. Vilken IP-klass som krävs beror på var och hur elmaterielen är placerade. Se hela listan över IP-beteckningar hos Elsäkerhetsverket. 

Skor på innan du klipper häcken
När grillen är redo är det kanske dags att fixa till den vildvuxna häcken – men inte barfota. Utomhus är du själv oftast jordad. Om du råkar ta i ett produkthölje som har blivit strömförande kan strömmen gå genom din kropp om du har direktkontakt med marken. Ta därför alltid på dig skorna innan du hanterar elverktyg ute.

Tänk också på att elverktyg som är godkända för utomhusbruk inte alltid är fuktskyddade. Häcksaxen är ett exempel på ett sådant verktyg, som därför inte ska användas när det regnar eller är fuktigt ute. Och du, låt inga elkablar bli liggandes i gräsmattan och håll koll på sladden till elgräsklipparen så att du inte råkar klippa sönder den.

Njut av en elsäker sommar!

Checklista för säker el utomhus

  • Är apparaten, kontakten eller sladden godkänd för utomhusbruk? Kontrollera CE-märkning och IP-beteckning.

  • Använd endast jordade uttag med jordfelsbrytare.

  • Kontrollera så att sladdar och apparater är hela.

  • Är ditt godkända verktyg för utomhusbruk även fuktskyddat? Om inte, får det bara användas när det är torrt ute.

  • Dra aldrig en elkabel inifrån bostaden och ut i trädgården.

  • Koppla inte in produkter avsedda för utomhusbruk i ett eluttag inomhus.

  • Glöm inte att dra ut sladden när du är klar.

icon-closechevron-disc-rightmenu