GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Teamet som ser till att alla mätare i staden mäter rätt

Närmare 7 miljoner – så många mätvärden kontrollerar Linda Svensson och hennes kollegor varje dygn. Vi besökte teamet som ansvarar för att Göteborg Energis alla kundfakturor blir rätt. 

Vi befinner oss på våning 4, på enheten för mätvärdes- och informationshantering. Här sitter Linda Svensson och hennes tjugo medarbetare och mäter all el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla som förbrukas i Göteborg.

– Vår uppgift är att säkerställa att kundens faktura blir korrekt. Det gör vi genom att se till så att alla mätare ute i staden faktiskt mäter rätt. Ute på varje el-, gas-, fjärrkyla- och fjärrvärmeanläggning sitter mätare som vi kommunicerar med dygnet runt, förklarar Linda.

År 2009 blev det lag på att alla elmätare i Sverige ska avläsas minst en gång per månad och detta medförde behov av fjärravläsning. För att på ett utförligt sätt kvalitetssäkra kundernas förbrukning läser Göteborg Energi av alla mätare en gång i timmen. Och det är många siffror att kontrollera. Med mätning av cirka 300 000 anläggningar, fyra mätvärden (el, gas, värme och kyla) 24 gånger per dygn hinner närmare 7 miljoner mätvärden passera Lindas team varje dag. 

– Vi försöker så långt det går undvika att störa kunden. Om vi saknar information från en mätare försöker vi först och främst få kontakt med mätaren härifrån. Vi kan exempelvis ringa upp eller sms:a mätarna för att försöka få kontakt. Fungerar det inte så tar vi kontakt med våra mätartekniker som får åka ut till kunden och se vad som hänt.

Avvikelserna består oftast av utebliven information från mätarna och att kommunikationen tappats. Det kan också röra sig om mätare som registrerar för hög förbrukning i jämförelse med uppsatta parametrar.
– De flesta avvikelserna har en förklaring. Kunden kan själv ha stängt av strömmen eller så kan det handla om ett pågående byggarbete eller en mast som har slagits ut. Det kan också handla om ett simkort som slutat fungera och behöver bytas ut.

Datan som Lindas team samlar in skickas vidare till fakturering, till Mina Sidor samt – för de kunder som har tecknat tjänsten – till analysverktyget Energirapporten där du som kund själv kan överblicka och kontrollera din energianvändning, sätta larm och göra upp prognoser och budget för din energianvändning. Du som har tillgång till mätarna i din fastighet kan också enkelt kontrollera mätarställningen på din faktura mot siffrorna på din mätare om du vill se så att de överensstämmer.

Linda Svensson

Gör: Enhetschef för mätvärdes- och informationshantering
Utbildning: Systemvetare
Arbetat på Göteborg Energi sedan: 2011

 

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu