GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Platzers huvudkontor i Göteborg fotograferat från marken.

Fastighetsbolaget väljer förnybar fjärrvärme för framtiden

Fastighetsägaren Platzer sätter hållbarhet högst upp på agendan och arbetar aktivt med energieffektivisering. Återvunnen och förnybar fjärrvärme är en viktig del i bolagets fortsatta hållbarhetsarbete. ”Fossilfrihet är ju den enda rimliga framtiden och jätteviktigt för oss och våra kunder” säger Pelle Arve, hållbarhets- och inköpschef på Platzer. 

Tidigare var målet att kunna leverera enbart återvunnen och förnybar fjärrvärme till Göteborg Energis kunder 2030. Nu höjer vi ambitionsnivån och tidigarelägger målet till 2025. Redan idag är fjärrvärmen förnybar och återvunnen till 90 %. Daniel Stridsman, produktägare för fjärrvärme och kyla på Göteborg Energi menar att fjärrvärme är en riktigt god affär både för miljön och plånboken.

— Det är smart att som fastighetsägare jobba med effektivisering och göra kloka effektiviseringsåtgärder när det är mörkt och kallt. Energieffektivisering leder till att vi sparar både pengar och klimat.

T.v. Pelle Arve, hållbarhets- och inköpschef på Platzer. T.h. Daniel Stridsman, produktägare fjärrvärme och kyla på Göteborg Energi.

En fastighetsägare som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete är Platzer Fastigheter. För Pelle Arve, hållbarhets- och inköpschef på Platzer, är fjärrvärmen är en viktig pusselbit i arbetet med att minska miljöpåverkan, men det finns även andra fördelar.

— Ett starkt argument för att välja fjärrvärme är driftsäkerheten. Om vi bygger upp stora tekniska ”julgranar” i fastigheterna så sätter det oss och våra kunder i en utsatt situation. Då behövs en stor och ganska kompetent organisation med kontinuitet för att kunna drifta anläggningarna så som det är avsett. Fjärrvärme som produkt är tålig. Det enda vi behöver från Göteborg Energi är att det kommer varmt vatten kontinuerligt och med rätt temperatur, vilket det ju gör i princip i 100% av fallen. Bortfallen handlar om max några minuter per år så i procent blir det ju fruktansvärt hög leveranssäkerhet, säger Pelle Arve.

Återvunnet och förnybart är framtiden

Platzer tar frågan om hållbarhet på stort allvar och i samarbete med hyresgästerna planeras i stort och smått för hur energi- och effektanvändningen kan minska. Det kan handla om allt från placering i lokaler till ventilationssystem. Platzer erbjuder även gröna hyresavtal och är aktiva i Värmemarknad Sverige under ledning av Profu (Projektinriktad Forskning och Utveckling i Göteborg AB). Valet av energisystem har naturligtvis en mycket stor betydelse när det kommer till fastigheternas miljöpåverkan. Göteborg Energi planerar att all fjärrvärme som levereras från deras nät ska vara återvunnen och förnybar senast 2025 och Pelle Arve tror att detta kommer ha en stor betydelse, inte minst för Platzers hyresgäster.

— Att Göteborg Energi nu planerar att göra fjärrvärmen helt fossilbränslefri är naturligtvis jättebra.  Gemene man blir väldigt förvånad när de förstår att det eldas med fossila bränslen i Sveriges fjärrvärmenät, det har ett stort negativt symbolvärde naturligtvis. En fossilbränslefri fjärrvärme kommer ju även på papperet att bli en renare produkt. Fossilfrihet är ju den enda rimliga framtiden och jätteviktigt för oss och våra kunder, avslutar Pelle Arve.

#hållbaraihop

Se vad vi gör för ett hållbart Göteborg.

icon-closechevron-disc-rightmenu