GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Två kvinnor i färd med att sätta i en laddhandske i en elbuss.

Lättare för tyngre elektriska fordon

Gunilla Launonen, kundrelationsansvarig Göteborg Energi nät, och Sofie Brantlind, ansvarig laddinfrastruktur Keolis.
Foto: Sofia Sabel

Elektrifieringen av samhället i stort pågår för fullt och även elektrifiering av tunga fordon har varit på gång ett tag. Just nu sker det mycket på den fronten.
­– Jag upplever verkligen att det sker en förändring nu! Vi ser riktigt många som ställer om, säger Gunilla Launonen, kundrelationsansvarig Elnät, Göteborg Energi Nät.

Publicerad januari 2023.

Regnet hänger i luften och himlen är grå över Hisingen. Men vad gör väl det när 33 splitternya högteknologiska bussar blänker i rad på parkeringen. Vi är hos kollektivtrafikbolaget Keolis i Grimbo på Hisingen.

Lasse Hallbäck, fastighets- och miljösamordnare, delar ut varselvästar innan vi trampar i väg genom området för att ta en titt på fordonen på nära håll. Och inte minst den imponerande raden laddstolpar med sina långa veckade snablar. En del av all den nya laddinfrastruktur Keolis bygger i Göteborg under hösten.

– 2021 vann vi upphandlingen med Västtrafik om att köra stombusslinjerna 16X, 17 och från sommaren 2023 även busslinje 25. Västtrafik kräver helt enkelt eldrivna fordon i de nya upphandlingarna, säger Lasse.

Samarbetet är en del i Västtrafiks satsning på att elektrifiera hela Göteborgs stadstrafik till år 2030. Där spelar Göteborg Energi en viktig roll.

– Vi behöver ha en tät dialog med våra kunder, förstå deras förutsättningar och underlätta för varandra, säger Gunilla Launonen.

Lasse Hallbäck, Sofie Brantlind och Gunilla Launoen.

En av dem som arbetar med att se till att det finns tillräckligt med el för att de elektriska bussarna ska kunna rulla i Göteborg är Ilijaz Kenjar, planeringsingenjör på Göteborg Energi Nät.

Hur går det för er?

– Vi har en tät kontakt med bolagen och kom tidigt fram till att det behövdes en del laddare ute på stan och vid vändplatser, för att bussarna ska kunna få en påfyllning av energi under dagen, säger Ilijaz Kenjar. 

Detta gäller inte Keolis bussar som vi beskådar i Grimbo, de laddas enbart på depån och har mjukvara som styr laddningen tids- och effektmässigt. Men olika bolag och fordon befinner sig i olika stadier av elektrifiering. Vissa bussar behöver utöver sin nattladdning kunna fyllas på med el dagtid.

Vid de laddstationer som finns på Heden kan fyra bussar samtidigt fylla på sina batterier under några minuter. Effekten bussarna behöver under de få minuterna motsvarar den som 500-600 lägenheter behöver. Samma elnätskapacitet och elnätsanläggningar behöver alltså finnas.

Var ser du den största utmaningen när det gäller elektrifieringen av Göteborgs kollektivtrafik?

– Det viktigaste är hur man styr laddningen. De nya batterierna är större och bättre och framöver kommer största delen av laddningen att kunna ske på lägre effekt under lång tid när bussarna står still över natten mellan kanske 23 och 05. Då kan kunden laborera med effekt, tid och behov.

Vad bör man som kund tänka på för att leveransen ska fungera bra?

– Att beställa i tid och att göra så korrekta beräkningar man kan av sitt bolags konsumtion. Det är viktigt att förstå sin anläggning för att kunna använda den på vettigast möjliga sätt.

Vad ser du inom ditt område när du blickar framåt?

– Jag tror inte att vi får se fler laddstationer för bussar på stan, däremot blir det troligen en ny depå för elektriska bussar vid Radiomotet i Järnbrott. Det vi också får många frågor om är laddstationer för lastbilar, sådana kommer det absolut att byggas nya.

 
Ilijaz Kenjar är också övertygad om att vi snart kommer att se lösningar där exempelvis ett trafikbolag använder sig av stora batterier som kan laddas under lång tid med låg effekt för att därefter, när det passar, kunna användas för att ladda bil, båt eller buss.

icon-closechevron-disc-rightmenu