GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kundtjänst besvarar tre vanliga frågor

Kundservice besvarar tre frågor

Uppdaterad juni 2023. Ursprungligen publicerad juni 2019.

Till vår kundservice kan du vända dig med alla energifrågor som rör er verksamhet. En av medarbetarna du kan hamna hos när du kontaktar oss är Francis Ola. Vi bad honom svara på tre vanliga frågor han får från våra företagskunder.

Fråga 1. Vad är det för skillnad på elhandelsavgiften och elnätsavgiften?
– Elhandelskostnaden utgörs av den el ni har förbrukat under fakturaperioden samt årsavgiften, den del av ditt elpris som är beroende av din faktiska förbrukning.
 
Elnätskostnaden är den kostnad ni betalar för driften och underhållet av själva elledningarna. I elnätsavgiften ingår: fast abonnemangskostnad, elöverföring per överförd kilowattimme, effektavgift och den statliga energiskatten. 

Fråga 2. Vad är det egentligen man betalar för när det gäller elnät?
– Man kan säga att det är drift och underhåll av elnätet som du är med och betalar för. Våra cirka 100 medarbetare som övervakar och underhåller elnätet samt hela tiden mäter hela tiden förbrukningen ute hos alla våra 260 000 kunder. Elnätet behöver ständigt underhållas med ny och förbättrad teknik för att vi ska kunna leverera el på ett pålitligt sätt. De senaste åren har vi jobbat mycket med att gräva ner ledningar så att våra kunder ska slippa elavbrott vid oväder. Vi bygger också ut vårt lokala elnät i takt med att staden växer.

Fråga 3. Varför kostar elen så mycket emellanåt?
När det gäller elpriset följer det marknaden. Vi köper in el från elbörsen Nord Pool. Priset på el beror på tillgången. Och tillgången på el kan man säga beror på vädret. Busväder med mycket nederbörd och vind ger lägre priser eftersom mycket av vår elkraft kommer från vattenkraft och vindkraft. Sedan är naturligtvis förbrukningen en parameter, när det exempelvis är kallare ute förbrukar vi mer el och kostnaden ökar. Den tredje faktorn som påverkar elkostnaden är vilken typ av avtal man har. Rörligt elpris följer elpriset på marknaden medan bundet elpris ligger oförändrat på det elpriset som var aktuellt när avtalet tecknades. 

– Sedan så har alla en elnätavgift som består av två delar. Ett fast abonnemang och en rörlig avgift för elöverföringen (som påverkas av hur mycket el som förs över). Våra ägare, Göteborgs stad, har bestämt att elnätsavgiften i Göteborg ska ligga klart under riksgenomsnittet och det gör den. Just nu 2023 ligger Göteborg på plats 30 bland landets 290 kommuner enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen. 

Logga in på Mina sidor

Som kund hos Göteborg Energi kan du hålla dig ständigt uppdaterad på din användning av energi och samtidigt få en bra överblick över dina avtal och fakturor. 

icon-closechevron-disc-rightmenu