GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Provtagningsrör för kemikalier.

Kemikalier, en ödesfråga för mänskligheten

Publicerad december 2020.

Mänskligheten har två existentiella utmaningar i framtiden. Det ena är klimatförändringarna och det andra är kemikaliefrågan. Det menar vår miljöspecialist Linda Bergström, som under sin 17-åriga karriär på Göteborg Energi sett ett allt större intresse väckas för kemikaliefrågan.

- ”Varför ska vi byta lim när det vi har funkar bra?” Den inställningen kunde Linda Bergström mötas av från en del medarbetare när hon först började jobba med kemikalier på Göteborg Energi för ett antal år sedan. Det kan låta som en petitess, men de kemikalierna vi väljer att använda kan skada inte bara oss, utan även framtida generationer. 

- Fertiliteten är ett exempel på vad vissa kemikalier kan påverka, säger Linda och berättar vidare att under de senaste 40 åren har svenska mäns spermieantal minskat med 50%, förmodligen till stor del på grund av kemikalierna som finns omkring oss.

Men med tiden har attityderna ändrats och idag får Linda många samtal från medarbetare som vill ha miljö- och hälsovänliga produkter och varor för att utföra sitt arbete. Men det går inte alltid att hitta en ersättare till de farliga kemikalierna.

Linda Bergstöm på jobbet. Fotograf: Jeanette Larsson Winerö

Färre nödvändiga ont 

Vissa skadliga kemikalier måste helt enkelt användas för att det inte finns några alternativ. Till och med i förnybar bioolja finns det ämnen som kan vara skadliga för hälsan. Därför, förklarar Linda, är riskminimering A och O. 

Göteborg Energi kontrollerar ständigt sin användning av farliga kemikalier och ser till att medarbetarna som kommer i kontakt med dessa substanser har rätt skyddsutrustning och att inget kan spillas ut i miljön. Men vissa farliga ämnen går faktiskt att byta ut.

- I våra kylmaskiner har tidigare ett cancerframkallande ämne, sexvärt krom, behövt användas för att förhindra att maskinerna rostar. Efter flera år av utvärdering av ett alternativt ämne har nu allt sexvärt krom lyckats ersättas i maskinerna, berättar Linda och fortsätter: 

- Det var ett långt projekt, jämfört med andra kemikalier som snabbare har kunnat bytas ut mot bättre alternativ. Vi ställer därför allt mer krav vid inköp så att oönskade ämnen inte kommer in till verksamheten från första början.

En kemikaliefri framtid?

På frågan om Göteborg Energi en dag kommer att kunna klara sig helt utan farliga kemikalier svarar Linda bestämt nej. Dels, förklarar hon, breddas definitionen om vad som är hälsofarligt hela tiden och dels ökar kunskapen om vilka effekter kemikalier kan få på hälsa och miljö. Exempelvis räknas nu allergiframkallande ämnen in bland de ”farliga” och strålkastarljuset riktas allt oftare på kemikalier som kan vara hormonstörande – vilket Linda förstås ser som en bra sak. 

Men trots dessa allt hårdare krav ligger Göteborg Energi klart i framkant. 

- Ofta när vi möts av nya lagkrav så kan vi konstatera att vi redan följer dem, säger Linda och fortsätter:

- Vi lär oss hela tiden mer om de kemikalier vi använder genom omvärldsbevakning, nätverk i Göteborg Stad och inom branschen. Och det är viktigt – för det handlar ju om vår och framtida generationers hälsa och miljö.

icon-closechevron-disc-rightmenu