GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Höjda klimatambitioner: återvunnet och förnybart 2025

Göteborg kan bli en av världens mest hållbara städer. Det menar Alf Engqvist, vd på Göteborg Energi. "Nu höjer vi våra ambitioner kring att få bort fossila bränslen rejält. Redan år 2025 ska all vår fjärrvärme komma från förnybara eller återvunna källor."

— Vi tar klimatförändringarna på största allvar och vi har under lång tid jobbat hårt med hållbara energilösningar till Göteborg. Nu ser vi hur kraven från våra kunder och omvärlden ökar. Människor vill veta vad vi faktiskt gör för klimatet och se att det händer något på riktigt. Det har vi tagit fasta på. Tidigare var målet att göra oss av med de fossila bränslena till år 2030, nu har vi bestämt oss för att klara det till år 2025, säger Alf Engqvist.

Hur ska det gå till?

— Det finns naturligtvis inte bara en lösning utan det handlar om många olika, små och stora insatser. I dagsläget kommer runt tio procent av vår fjärrvärme från fossila källor, främst naturgas. För att ersätta detta krävs investeringar i ny, förnybar produktion som kan ersätta dagens fossila. Till exempel bygger vi om Rosenlundsverket, som i dag bara används när det är riktigt kallt, så det kan köras på bioolja fram till att det ska avvecklas 2040-2045. Vi tittar också på hur vårt kraftvärmeverk i Rya kan konverteras till förnybara bränslen.

— Vi ska också öka vårt användande av återvunnen energi. I dag kommer cirka 70 procent av fjärrvärmen från värme som blir över vid sopförbränning eller från processerna i stadens raffinaderier, säger Alf Engqvist.

Vad kommer den här omställningen att kosta?

— Det handlar om investeringar i miljardklassen, vilket naturligtvis är en utmaning för oss. Som ett kommunalt bolag, ägt av göteborgarna, är det viktigt att vi kan göra den här omställningen med bibehållen lönsamhet så vi kan fortsätta bidra ekonomiskt till stadens olika verksamheter. Vi kommer att klara det men det krävs att vi organiserar oss och jobbar på det mest effektiva sättet. Därför arbetar vi just nu intensivt med en transformationsplan som omfattar hela koncernen. 

— Det är smart att som fastighetsägare jobba med effektivisering och göra kloka effektiviseringsåtgärder när det är mörkt och kallt. Energieffektivisering leder till att vi sparar både pengar och klimat.

#hållbaraihop

Se vad vi gör för ett hållbart Göteborg.

icon-closechevron-disc-rightmenu