GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Lindholmen, personer sitter på brygga och ser ut över vattnet.

Fördubblat elbehov om 20 år?

Inte sedan miljonprogrammets era har det byggts lika mycket i Göteborg som idag. Att förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål är en utmaning. Vilken roll spelar energi för stadsutvecklingen?  

Sveriges näst största stad har idag ungefär 600 000 invånare. Och hela tiden ökar både antalet människor och företag i Göteborg; idag en modern kunskaps- och evenemangsstad, med varierad stadsbild och många små stadsdelar. Dessutom ligger flera av Sveriges största företag här. Och nu växer Göteborg så det dunkar från pålningsmaskinerna. 

Hedvig Aspenberg, stadsutvecklingschef på Göteborg Energi följer utvecklingen utifrån sin horisont.

Vad har stadsutveckling med energi att göra?

— Rent konkret innebär det ju ett stort behov av våra produkter, utan energi går det inte att bygga stad! 

En så pass aggressiv förtätning, som Hedvig kallar det, som vi ser i Göteborg just nu är en utmaning för energisystemet. Att leverera så mycket energi som krävs när behovet är som störst, till exempel när alla vill duscha varmt på morgonen eller ladda sin elbil på eftermiddagen – samtidigt som stora delar av stadens energisystem är gamla och i behov av upprustning.

Hedvig Aspenberg, stadsutvecklingschef på Göteborg Energi

Var ser du, utifrån ditt perspektiv, de största utmaningarna i morgondagens Göteborg?

— Att hitta rätt nivå på utbyggnaden av energisystemet. Hur mycket ska vi ta i för att tillgodose behovet för hyfsat lång tid, kanske 20 år, utan att det blir för dyrt? Och vad kan vi hitta för prissättningsmodeller som medverkar till att kunderna styr sin konsumtion av energi?

Till företagskunder har Göteborg Energi länge haft en prismodell som innebär att priset på energi inte bara avgörs av hur mycket du som kund använder, utan också av hur mycket effekt som används åt gången. Nu införs en motsvarande modell till privatkunder.

Ytterligare en utmaning framöver är att få tillgång till mark för Göteborg Energis anläggningar, såväl ovan som under jord.

De senaste 20 åren har Göteborg vuxit rejält, samtidigt som energibehovet – tack vare effektiviseringar - stått still, på gränsen till minskat. Samtidigt; i samklang med Göteborgs Stads Miljö- och Klimatprogram och Klimatkontrakt 2030 har Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn inlett ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Målet är att reducera de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030.

Tillsammans med övrig elektrifiering av transportsektorn, av personbilar och av industrin arbetar Hedvig Aspenberg och hennes kollegor utifrån scenariot att det totala elbehovet i Göteborg kan komma att fördubblas inom de kommande 15-20 åren.

Hur bär ni er åt för att göra bedömningen av framtidens behov?

— Vi arbetar kontinuerligt med stadens olika aktörer och går igenom stadsplaner och förväntad byggnation och har täta dialoger med våra stora kunder om deras planer.

Finns det någonting som det senaste märkliga året lärt er om stadsutveckling?

— När samhället digitaliseras ökar användningen av internet. Behovet av kablar ökar, även längre ut i stadsrummet. I ärlighetens namn är det rätt abstrakt att försöka ta höjd för det i en smart stadsplanering. Vi kan föreställa oss wifi i busshållplatsen, men det finns ju redan. Vad kommer vi vara helt beroende av om tio år? Det är svårt att föreställa sig!

icon-closechevron-disc-rightmenu