GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Första spadtaget
Elnät

Historisk elnätsinvestering i Göteborg

Första spadtaget 1 mars. Lars Edsström VD Göteborg Energi Nät AB, Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör, Västra Götaland, Helén Eliasson (S), Regionstyrelsens ordförande i VGR, Jan Hallberg (M), styrelseordförande Göteborg Energi, Per-Anders Gustafsson, VD Göteborg Energi.

Publicerad mars 2023.

Den 1 mars inleddes arbetet med de förstärkningar av elnätet som krävs för att ansluta Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik. Förstärkningarna, som är Göteborg Energis största elnätsinvestering någonsin, är också avgörande för den fortsatta elektrifieringen av industri och transporter i Västsverige.

– Det här är en unik satsning för oss. Totalt handlar det om ett investeringsprojekt på nästan en miljard kronor. Och det behövs. Fram till 2035 beräknas effektbehovet i Göteborg öka med 70 procent jämfört med i dag. Detta motsvarar ungefär ett nytt Malmö, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät AB.

För att möta utvecklingen krävs en snabb utbyggnad av elnätet på lokal-, regional- och nationell nivå. I Göteborg Energi Näts investeringsprojekt ingår bland annat två nya 130 kV-mottagningsstationer på Hisingen som byggs i egen regi och en dubbel 130 kV-regionnätsledning som byggs av Vattenfall Eldistribution.

– Totalt möjliggör detta ett effekttillskott på 500 MW till Göteborg och Västsverige. Investeringarna är avgörande för etableringen av den nya batterifabriken på omkring 250 MW, men möjliggör också storskalig elektrifiering av transporter på land och till havs samt omställning av industrin i regionen liksom framtida hållbar stadsutveckling.  På sikt krävs även förstärkningar av det nationella transmissionsnätet, säger Lars Edström.

– Totalt möjliggör detta ett effekttillskott på 500 MW till Göteborg och Västsverige.

Lars Edström, vd GENAB

Frågan om elnätskapacitet är också fokus för samarbetet ACCEL* (Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland) där en rad samhällsaktörer och näringsliv kraftsamlar för hållbar tillväxt. Vid projektstarten den 1 mars, på Volvo Cars område på Hisingen medverkade Jan Hallberg (M), styrelseordförande Göteborg Energi, Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör, Västra Götaland och Helén Eliasson (S), Regionstyrelsens ordförande i VGR.

– Vi är glada och stolta över att nu kunna inleda vårt arbete med elnätsförstärkningarna som är så viktiga för hela regionens utveckling. Ett starkt regionalt samarbete mellan branschaktörer, näringsliv, myndigheter, kunder och politik är avgörande om vi ska lyckas med omställningen och kommande etapper i utbyggnaden, säger Jan Hallberg.

Några av våra större investeringar

Projekt

Syfte

Var

När

Förstärkningar i både högspännings- och lågspänningsnätet för att möta nya behov. Vi dimensionerar för fordonsladdning och ökar den generella kapaciteten med nya kablar.

Färre avbrott i framtiden, utökad kapacitet för elektrifiering och stadsutveckling.

Majorna-Högsbo,

Biskopsgården, Centrala Hisingen, Hamnen och industriområden Hisingen.

2021-2027

Alla exploateringsprojekt som görs tillsammans med staden.

Lokal kapacitet till stadsutveckling och elektrifiering.

Gamlestaden, Älvstaden: Centrala Hisingen, Södra Älvstranden, Centralen-området, Bostad2021.

2020-2035

Förstärkning 130 kV och knutpunkt för Säve flygfält, hamnen och elektrifiering av industri på Hisingen.

Kapacitet till elektrifiering och stadsutveckling.

Säve Flygfält, Hamnområdet, Industriområde vid hamnen.

2020-2030

Elektrifiering av kollektivtrafik. 

Anslutning av laddning för bussar vid ändhållplatser och depåer.

Kapacitet till elektrifiering

Depåer Backaplan, Järnbrott

Hållplatser Frölunda, Centrum, Öster, Hisingen.

2020-2030

Vi ersätter luftledning med markförlagd kabel. På köpet ökar vi kapaciteten och leveranskvaliteten.

Färre avbrott, utökad kapacitet för elektrifiering.

Torslanda, Säve, Olofstorp.

2020-2025

Uppgradering av ca 25-30 nätstationer per år.

Färre avbrott i framtiden, utökad kapacitet för elektrifiering och stadsutveckling.

Hela staden.

2020-2030

Strukturell förstärkning genom en ny knutpunkt på centrala Hisingen, inklusive matande ledningar. 

Kapacitet till elektrifiering och stadsutveckling.

Norr om Backaplan.

2025-2030

Strukturell förstärkning genom en ny knutpunkt i Lundby, inklusive matande ledningar. 

Kapacitet till elektrifiering och stadsutveckling.

Campus Lundby, Lindholmen, Frihamnen m.fl.

2020-2025

icon-closechevron-disc-rightmenu