GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Så kopplar du upp dig mot elnätet

Dags att skaffa solpaneler?

Publicerad maj 2022

Allt fler husägare tar steget att producera egen el via solpaneler. El som både används i huset och säljs ut på elnätet när produktionen är högre än vad hushållet gör av med. 

I april slog antalet anmälningar som Göteborg Energi fick in rörande solpaneler rekord.
– Vi ser en jättekraftig boom, både i Göteborg och i landet i stort. Innan dess var mars rekordmånaden, och innan dess februari, berättar Anders Alhede, chef för Ansluta på Göteborg Energi Nät AB. Anledningen till det ökade intresset tror han finns att hitta både i klimatdebatten och det faktum att högre elpriser snabbare gör solpanelerna till en lönsam investering. 

Hur går det till att bli en egen elproducent?

Det allra första steget är att se över förutsättningarna för att sätta upp paneler – finns det ett tak i lämpligt väderstreck, hur är takets skick och finns det något som skuggar? Sedan gäller det att se över sin elproduktion och göra en första kalkyl över hur många paneler som kan behövas. 

Privatpersoner som producerar egen el räknas som mikroproducenter. För att bli en sådan krävs att du uppfyller tre krav: huvudsäkringen får vara max 63 ampere, anläggningens maxeffekt får vara högst 43,5 kilowatt – och du ska göra av med mer el än du producerar.
– Din mikroanläggning får du ansluta gratis till elnätet, det är inte kopplat till någon avgift, berättar Anders Alhede. 

Välj leverantör – och föranmäl i tid

Sedan är det dags att välja solcellsleverantör. Det finns en rad olika aktörer som oftast säljer hela paketet, från första kalkyl till inkoppling. Se till att ta in offerter där alla kostnader är inkluderade. När affären väl är tecknad är det dags för solcellsföretaget att skicka in en föranmälan till Göteborg Energi Nät AB.
– I och med att detta är behörighetskrävande arbete behöver vi ha in en föranmälan med en del information, bland annat om hur stor effekt det rör sig om. Det är installatören för solcellsföretaget som skickar in anmälan, men det kan vara bra att se till att det blir gjort i tid, så fort ni tecknat kontrakt, säger Anders Alhede.
 
I de allra flesta fall kommer i nästa steg ett installationsmedgivande. Solcellsföretaget sätter i gång och monterar och när allt är redo att kopplas in görs en färdiganmälan.
– När vi fått färdiganmälan åker vi ut och besiktigar inkopplingen mot nätet, och om allt är frid och fröjd godkänner vi driften. 

Handla med din el automatiskt

Det sista steget är att byta till en dubbelriktad elmätare – så att hushållet kan sälja den el det inte gör av med. För de timmar solen lyser som bäst, är dessvärre oftast inte de timmar då vi konsumerar mest el.
– Då säljer man ut överskottet till elnätet, och köper tillbaka den på natten. Det sker helt automatiskt via den elhandlare man väljer för att sälja och köpa sitt överskott. 

Vissa hushåll väljer även att under soliga dagar ladda batterier, som sedan används i huset på natten.
– Det blir allt vanligare, många vill behålla den el de tillverkat under dagen och ta ut den på natten. Det kan kännas bra ur ett grönt perspektiv, säger Anders Alhede, och tillägger att det även finns en samhällsnytta att vinna på att producera el i ett alltmer elektrifierat Sverige:
– Hela nätet hänger ihop. Även med en liten anläggning är du en producent som är med och levererar välbehövlig el.

Solcellerna är ett självspelande piano

Att börja producera solel var ett lätt beslut och familjen Hilmarsson-Berglund är helnöjd.
– Det är enkelt, lönsamt och miljösmart, säger Heidar Hilmarsson.

Passar ditt tak för att producera solenergi? 

På ”solkartan” ser du hur solstrålningen ser ut på just din tomt.

icon-closechevron-disc-rightmenu