GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Avenyn

Cirkulär odling i växthus värmt av datacenter

Publicerad januari 2023.

Om vi ska kunna bygga framtidens hållbara städer behöver vi en mer hållbar matproduktion. Därför utvecklar Göteborg Energi, tillsammans med flera andra aktörer i staden, ett koncept där växthus värms upp med restvärme från datacenters.

Inom ramen för det större projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar, (CAGN) har sex växthuskoncept för ett hållbart cirkulärt livsmedelssystem arbetats fram.

De olika växthuskoncepten bygger på att datacenters, eller annan restvärmekälla, värmer växthusen och möjliggör att grönsaker kan produceras året om. En prototyp där ett växthus värms av ett datacenter i Göteborg planeras stå klart under 2023. Där kommer affärsmodeller och olika tekniker för odling att testas, bland annat så kallad vertikalodling som är yteffektiv och därmed ger en ökad avkastning.

– Jag ser fram emot att vi snart får se prototypen bli verklighet. En stor del av vår klimatpåverkan kommer ifrån den mat vi äter. Att dra nytta av restvärme som har ett lågt energiinnehåll för att öka stadens lokalproducerade mat är både merhållbart och rätt steg mot framtiden för staden, säger Magnus Hartmann, affärsutvecklare på Göteborg Energi.

Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar (CAGN) är ett EU-finansierat projekt som pågått under 2021 – 2022. Projektet har syftat till att stärka gröna näringar och uppmuntra till att öka andelen lokalproducerad mat i göteborgsregionen. Genom gröna affärsmodeller och innovationer kan staden komma att minska sin egen klimatpåverkan samtidigt som vi bidrar med minskade utsläpp globalt. 

– Vi ser en stor potential för Göteborg inom cirkulära affärsmodeller och nu får vi titta på hur vi som stad kan bidra framöver till en grön hållbar stad, säger Karin Ingelhag, projektledare på Business region Göteborg.

Förutom cirkulära växthus har bland annat småskaliga producenter av grönsaker och konsumenter fått testa en ny affärsmodell. Upplägget gick ut på att producenterna levererade beställningar till två centralt belägna utlämningsplatser vid Musikens hus i Majorna och Lilla Änggården, Linnéstaden där testkonsumenterna sedan kunde hämta färdiga grönsakskassar.

– För oss som varit en hubb för gröna initiativ har projektet varit en viktig pusselbit. Vi ser med glädje på det stora intresset och hoppas att det kan växa och skalas upp att även kunna förmedla kontakt och trygga leveranser även till restauranger. Jag hoppas också att projektets utfall kommer visa att det genom affärsmodellen går att kapa mellanleden och bli en positiv relation och ekonomi för de lokala odlarna och konsumenterna, säger Erik Ridderstolpe, Musikens hus.

CAGN-projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågått under 2021 – 2022.

Projektdeltagare har varit Business Region Göteborg, Exploateringsförvaltingen Göteborgs Stad, Demokrati och medborgarservice, Göteborg Energi, Göteborgs Stad, Higab, Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling.

Läs mer om CAGN-projektet

Ta del av hela rapporten kring växthusen.

icon-closechevron-disc-rightmenu