GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En man i färd med att använda en av stadens publika elbilsladdare.

500 nya laddplatser för elbilar i Göteborg

Nu är den senaste utbyggnaden av det publika laddningsnätverket för laddbara bilar i Göteborg klar. Samarbetet mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering innebär att det nu finns 1 000 laddplatser på publika parkeringsytor runt om i staden. 

De 250 nya laddarna, med dubbla ladduttag, är så kallade normalladdare (upp till 22kW). 

– Genom att vi byggt ut stadens laddmöjligheter har vi ökat takten i omställningen av transportsektorn samtidigt som vi gör valet enklare för den som funderar på att skaffa ett elfordon. Intresset för elbilar och laddning ökar kraftigt och Göteborg ligger i framkant när det gäller antalet laddare. Att det finns ett väl utbyggt laddnätverk är viktigt av många skäl, inte minst för Göteborgs attraktivitet som besöksdestination och som möjliggörare för andra aktörers satsningar, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Laddarna har placerats på publika parkeringsytor, dels där det inte alls finns laddare sedan tidigare och dels på befintliga parkeringar med hög beläggning. Laddstationerna har i första hand anlagts i stadens centrala delar där efterfrågan från både boende och besökare är som störst.

– Satsningen på 500 nya laddplatser inom Parkering Göteborg är ett konkret sätt för oss att bidra till ett hållbarare Göteborg. Allt fler av våra kunder kör elbil och vi har en förväntan om en ökad efterfrågan på laddning kommande åren. Nu har vi skapat förutsättningar för att både boende och besökare i staden ska känna en trygghet i att laddkapaciteten finns när de behöver den, säger Kristina Rejare, VD på Göteborgs Stads Parkering.

Fakta 500 nya publika laddplatser

  • Göteborg Energi har tillsammans med Parkering Göteborg gjort en omfattande satsning på fler publika laddare för elbilar i Göteborg.

  • Satsningen innebär att cirka 250 laddare satts upp på parkeringsytor runt om i Göteborg. Varje laddare har två ladduttag.

  • Arbetet påbörjades under hösten 2020 och blev klart våren 2021.

  • Laddarna är så kallade normalladdare – upp till 22kW.

  • Laddarna är anslutna till befintligt laddningsnätverk och betalningsfunktionalitet.

  • Laddarna sattes upp på parkeringsytor som i dag saknar laddningsmöjligheter och på befintliga parkeringar där beläggningen är hög.

Ladda ner appen Ladda din elbil

För privatpersoner gäller inte längre laddkort, laddbrickor eller InCharges app. Med vår egen app Ladda din elbil kan du hitta lediga laddare, starta/stoppa laddning och betala för laddningen.

Vi har förhoppningen att andra aktörer ska följa efter och kroka arm med Göteborgs Stad i denna uppskalning.

Per Österström, Gruppchef Fordon & Transport, Business Region Göteborg

+1 000 laddplatser
för fordon

#hållbaraihop
Satsningen på publik laddning för elbilar är en av Göteborg Energis insatser för ett hållbart Göteborg. Läs mer om detta och våra andra insatser på #hållbaraihop.
icon-closechevron-disc-rightmenu