GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

500 nya laddplatser för elbilar i Göteborg

Under hösten och vintern 2020/2021 genomför vi en massiv utbyggnad av det publika laddningsnätverket för laddbara bilar i Göteborg. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering och innebär att 500 nya laddplatser blir tillgängliga på publika parkeringsytor runt om i staden. 

De 250 nya laddarna, med dubbla ladduttag, är så kallade normalladdare (upp till 22kW). 

– Genom att bygga ut stadens laddmöjligheter kan vi öka takten i omställningen av transportsektorn samtidigt som vi gör valet enklare för den som funderar på att skaffa ett elfordon. Intresset för elbilar och laddning ökar kraftigt och Göteborg ligger i framkant när det gäller antalet laddare. Att det finns ett väl utbyggt laddnätverk är viktigt av många skäl, inte minst för Göteborgs attraktivitet som besöksdestination och som möjliggörare för andra aktörers satsningar, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Laddarna kommer placeras på publika parkeringsytor, dels där det inte finns laddare i dag och på befintliga parkeringar med hög beläggning. Primärt kommer de placeras i stadens centrala delar där efterfrågan från både boende och besökare är som störst.

– Satsningen på 500 nya laddplatser inom Parkering Göteborg är ett konkret sätt för oss att bidra till ett hållbarare Göteborg. Allt fler av våra kunder kör elbil och vi har en förväntan om en ökad efterfrågan på laddning kommande åren. Nu skapar vi förutsättningar för att både boende och besökare i staden ska känna en trygghet i att laddkapaciteten finns när du behöver den, säger Kristina Rejare, VD på Göteborgs Stads Parkering.

Här bygger vi nya laddplatser

De blå nålarna på kartan visar de parkeringsytor där vi kommer sätta upp nya laddplatser. Vi arbetar löpande med att få klart med fler parkeringsytor. På Stora Teatern, Schillerska och Nobellplatsen kommer vi sätta upp laddare på en parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade

Centrum

Antal laddplatser

Snabbladdare

Skolgatan parkeringshus

34

-

Stora teatern

42

-

Heden exercishuset

100

1 (2 uttag)

Valhalla

50

1 (2 uttag)

Gullbergsvass/Centralen

16

-

Konserthuset

20

-

Lorensberg parkeringshus

18

-

Schillerska

36

-

Vegagatan

20

-

Amund Grefwegatan

22

-

Medicinaregatan Södra

TBA

Richertsgatan

TBA

-

Hisingen

Antal laddplatser

Snabbladdare

Lindholmsallén

30

-

Regnbågsgatan

26

-

Anders Carlssons gata

TBA

Olskroken

Antal laddplatser

Snabbladdare

Nobelplatsen

17

-

Fakta 500 nya publika laddplatser

  • Göteborg Energi gör tillsammans med Parkering Göteborg en omfattande satsning på fler publika laddare för elbilar i Göteborg.

  • Satsningen innebär att cirka 250 laddare sätts upp på parkeringsytor runt om i Göteborg. Varje laddare har två ladduttag.

  • Laddarna sätts upp under hösten och vintern 2020/2021.

  • Laddarna är så kallade normalladdare – upp till 22kW.

  • Laddarna ansluts till befintligt laddningsnätverk och betalningsfunktionalitet.

  • Laddarna sätts upp på parkeringsytor som i dag saknar laddningsmöjligheter och på befintliga parkeringar där beläggningen är hög.

Vi har förhoppningen att andra aktörer ska följa efter och kroka arm med Göteborgs Stad i denna uppskalning.

Per Österström, Gruppchef Fordon & Transport, Business Region Göteborg

+1 000 laddplatser
för fordon

#hållbaraihop
Satsningen på publik laddning för elbilar är en av Göteborg Energis insatser för ett hållbart Göteborg. Läs mer om detta och våra andra insatser på #hållbaraihop.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifychevron-downchevron-up