GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tävlingen är avslutad

1135 stycken. Så många tävlingsbidrag har vi fått in i vår namntävling av Sveriges största solcellspark. Tack för alla kreativa, roliga och finurliga förslag! Nu återstår bara det svåra jobbet för vår jury att utse en vinnare - som förutom äran även vinner energi från fyra solpaneler under ett år. Den 14 december kommer vi presentera det vinnande förslaget.

Parken i siffror

  • 16 fotbollsplaner - ungefär så stor kommer parken bli
  • 5,5 GWh kommer produceras vilket ger el till ca 1 100 villor
  • 19 874 - är antalet solpaneler som sätts upp
  • 4 300 ton - så mycket koldioxidutsläpp sparar man per år med solkraft från vår park jämfört med el producerat från kolkraft

Några vanliga frågor om solenergi

Nej vi har valt att inte sälja solpaneler i dagsläget.

Installationen behöver göras av en behörig elinstallatör. Installatören skickar i sin tur in en föranmälan inför installtionen och en färdiganmälan när det är klart. Om du som kund har några frågor under installationen vänder du dig till installatören.

För mer information inför uppsättning av solceller, kontakta vår kundtjänst.

Kom igång med solenergi

Kontakta oss

Nej. Du får betalt för den elen du säljer i pengar. Pengarna kvittas mot summan du köper el för, ifrån oss.

icon-closeicon-stopchevron-disc-downchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus