solenergi

Var med och producera solel i Nya Solevi

Nu är Sveriges hittills största solcellspark, Nya Solevi invigd! Från och med den 1 februari 2019 kan du vara och producera solel. Då är det nämligen säljstart för vårt solabonnemang. 

Påminn mig vid säljstart

* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy

Solabonnemang 

  • Teckna ett rörligt eller fast elavtal med miljötillvalet el från solkraft.
  • Du abonnerar panelen i 5 år och betalar en engångsbelopp på 600 kr per panel.
  • Du kan abonnera upp till 10 paneler, men max 80% av din årskonsumtion.
  • Avtalet gäller per kalenderår, men i år kan du hoppa på till och med 30 juni och ta del av hela elproduktionen för kalenderåret 2019.
  • I februari varje år får du ett avdrag på din elhandelsfaktura baserat på den mängd el som dina solceller har producerat föregående år.

Exempel på ett solabonnemang med 4 paneler

Med ett abonnemang på 4 paneler blir startkostnaden 2 400 kr inkl moms (600 kr x 4 = 2 400). Varje panel producerar cirka 270 kWh/år så med 4 paneler blir det 1 080 kWh/år (4x270= 1080). Det ger en intäkt på 536 kr/år (1 080 kWh x 49,64 öre*).

Med en årskonsumtion på 5 000 kWh och ett fast elavtal på 5 år med tillvalet el från solkraft blir årskostnaden 3 325 kr inkl moms och elcertifikat (5 000 x 66,50 öre** = 3 325)

Din årskostnad blir då istället 2 789 kr (3 325 - 536 = 2 789 kr)

*baserat på rörligt pris på elbörsen Nordpools dagspriser 1 april till 31 september 2018.
**baserat på 5 årigt fastprisavtal den 12 december 2018.

Invigning

Den 14 december 2018 inviger vi solcellsparken i Säve
Säljstart

Från och med den 1 februari 2019 kan du teckna dig för vårt solabonnemang.
Sista chansen för 2019

Under 2019 kan du teckna ett solabonnemang till och med den 1 juni som gäller för hela 2019.
Återbäring

Den 1 februari 2020 får ditt första årliga återbäring. Du får den som ett avdrag på din faktura baserat på vad dina solceller har producerat föregående år.
blomma i solcellparken Säve

Kort fakta om Nya Solevi

- Fabrikat på panelerna: Trinasolar
- Antal paneler: 20 000 st
- Produktion per panel: cirka 270 kWh per år
- Total produktion per år: cirka 5,5 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 1 100 villor.
hustak för solceller

Solenergi

Är du intresserad av veta om du kan installera solceller på ditt hus och vad det kan kosta och vad som behövs? Då har vi en guide där du får tips och råd hela vägen från planering, ansökningshandlingar och installation.

Några av frågorna du kanske har?

Elproduktionen baseras på hela solcellsparkens årsproduktion uppdelat per panel (kommer inte mäta elproduktionen per panel).

Ersättningen baseras på marknadspriset för solel under föregående år. När vi summerar året delar vi antalet paneler med årsproduktionen och multiplicerar med elpriset från föregående år.

Om du flyttar så följer ditt solabonnemang med så länge du tar med dig ditt elhandelsavtal till din nya adress.

Om du inte har ett elhandelsavtal hos oss kan din ersättning för solelsproduktion inte betalas ut och du kan inte längre producera el till dig själv.

Nej, abonnemangsavgiften betalas inte tillbaka om du skulle säga upp avtalet i förtid.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-upchevron-disc-down