GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Hur ser lönsamheten ut?

Kostnaden för solceller varierar naturligtvis beroende på bland annat hur många paneler du vill installera. Men på den här sidan kan du få en indikation på ungefär vilken kostnad du kan förvänta dig.  

Fundera först över hur många solcellspaneler du behöver utifrån hur mycket solenergi du önskar. En panel har standardmåttet 1 x 1,65 m. Du kan själv mäta ditt tak för att räkna ut hur många paneler som får plats. Använd först en satellitbild på t ex eniro.se där det också finns mätverktyg. Noggrannare mätning gör du på husritning eller med måttband uppe på taket, men var försiktig om du ska upp och klättra!

Några nyckeltal

 • En panel på 1,65 kvm har en effekt på cirka 360W. 

 • Varje kW (1000 W) ger 950 kWh energi per år. Vid perfekta förhållanden i kustbandet +10%, i inlandet med väderstreck i sämre riktning -10 %.

 • Alltså, 1 kW ger 950 kWh/år med en panelyta på ca 4,5 kvm

Räkneexempel

 • Du får plats med 30 m2 solceller och konsumerar mer än 7 000 kWh/år.

 • Anläggningen får effekten 6,7 kW och producerar 6 300 kWh/år.

 • Hälften av produktionen blir överskott som du säljer till oss, hälften använder du själv och sparar energikostnader enligt ditt elavtal och elnätsöverföringens rörliga del.

 • Investeringskostnaden kan hamna på 134 000 kr. Med Rotavdrag hamnar du på cirka 110.000 kr. (2021 års siffror)

 • Din minskade konsumtion är värd 1,20 kr/kWh, 3 780 kr/år. (Inkluderar elpris, energiskatt och nätöverföringskostnad)

 • Din elförsäljning är värd 1,10 kr/kWh, 3465 kr/år (timspot + 15 öre/kWh, skattereduktion 60 öre/kWh, nätnytta från elnätsföretaget).

 • Din egen el-produktion blir värd 7245 kr/år som kan betala investeringen.

 • En större anläggning ger möjlighet till ett större överskott.

 • Du kan även få ersättning för din elproduktion från ditt elnätnätsbolag. Har du Göteborg Energi Nät AB får du 6 öre/kWh.

Anpassa kalkylen efter dina förutsättningar. Diskutera gärna lösningar och ekonomi med oss eller ställ frågor om du funderar över något. Kontakta oss på telefonnummer 031-62 62 62. För en komplett kalkyl behöver du även ta med kostnader och ersättning från ditt elnätsbolag.

Återbetalningstid

Din återbetalningstid kan tyckas lång men du har en anläggning som kommer producera el i över 30 år, utan rörliga delar, inget som förbrukas och egentligen inget som går sönder. Växelriktaren kan behöva bytas efter 15 år. Underhållet är begränsat till någon avspolning och värdestegringen på huset blir sannolikt större än investeringskostnaden!

Är solceller lönsamt över tid?

Solens strålar är både gratis och skattefria. Det som kostar är att installera anläggningen som behövs för att utvinna solenergin. Din vinst ligger i de minskade elinköpen. Hur lönsamt det är och blir beror på elmarknadens prisutveckling och skattereglering. När anläggningen är betald är elen i princip gratis, eftersom driftkostnaden då är så låg. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up