GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Frågor och svar

Prisjusteringar för fjärrvärme

FAQ Fjärrvärmepriser

På grund av en ny skatt på fjärrvärmeproduktion måste vi justera våra priser. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om prishöjningen.

En ny skatt på fjärrvärmeproduktion har gjort att våra kostnader ökar under 2020. Från och med 1 januari 2020 höjer vi därför priset med 2,9 % i Göteborg.

Prishöjningen blir densamma för privatkunder i Ale medan den för företagskunder i Ale blir 2,4 %.

Göteborg Energi kommer även efter införandet av den nya skatten tillhöra de mest prisvärda fjärrvärmeleverantörerna.

För företag: Enkelt uttryckt så beror din höjning på hur effektiv din fastighet är. Jämna effektuttag med låga returtemperaturer leder till en liten påverkan och vice versa.

För privatkunder blir höjningen relativt likvärdig. För avtalstyperna Äga och Äga+ är dock höjningen i procent större. Eftersom dessa kunder redan betalat en insats utgör den löpande kostnaden bara en del av den totala uppvärmningskostnaden.

Kostnaden för att distribuera värme till villor i Ale är högre än den till större företagskunder. Skattens påverkan blir alltså större för denna typ av leveranser. 

Prisdialogen är en oberoende organisation för granskning av fjärrvärmeföretagens årliga prisjustering. Medlemskapet beviljas årligen efter att företaget visat att man har följt sin metod och uppfyllt alla övriga åtaganden som gjorts kring öppenhet, prishöjning och avkastning. 

De nya priserna träder i kraft 1 januari 2020. 

icon-closechevron-disc-rightmenu