GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärme som komplement

Har du tillgång till fjärrvärme men använder främst en annan uppvärmningsmetod? Att behålla din fjärrvärme som ett komplement är både smart och tryggt. 

Fjärrvärmen bygger på den enkla idén att det är smartare att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen. Det blir mer energieffektivt, det blir billigare och det minskar mängden miljöfarliga utsläpp.
 
Vi upplever att fjärrvärme blir allt mer efterfrågat från våra kunder vilket också kan vara en indikation på att fjärrvärme kan öka värdet på en fastighet.

Har du frågor gällande ditt fjärrvärmeavtal är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice på telefonnummer 031-62 62 62.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus