GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Gäller bara i Göteborg

Anmälan Underhållsgaranti

När garantitiden på din fjärrvärmecentral löper ut kan du som äger din fjärrvärmecentral teckna en underhållsgaranti för 127 kronor/månad inkl. moms. Flyttar du in i en fastighet där den tidigare ägaren inte hade underhållsgaranti betalar du en startavgift på 1 000 kronor för att teckna en underhållsgaranti.  

Det går att teckna underhållsgaranti för fjärrvärmecentraler som från installationstillfället är 15 år eller yngre. Väljer du att teckna underhållsgaranti efter att garantitiden har löpt ut betalar du 127 kronor/månad från det datum garantitiden upphörde till det datum du tecknar avtalet.

Fyll i uppgifterna nedan

När vi fått din anmälan skickar vi dig ett avtal i två exemplar, skriv under båda och returnera till oss. Avtalet börjar gälla så snart vi fått in det med din underskrift. Vi skickar dig sedan din kopia med vår underskrift.
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus