GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmeavtal Äga+

Vill du göra en extra bra investering i din fastighet och fjärrvärmeanläggning ska du välja vårt avtal  Äga+. Då köper du din anläggning och sätter in en insats för att sänka din fjärrvärmeavgift på all din förbrukning. Detta avtal hette tidigare Fjärrvärmepaket 3.

Väljer du Äga+ köper du din anläggning och gör en extra investering för att sänka dina fjärrvärmekostnader med ca 30%. Du kan även välja att teckna ett trygghetsavtal, då åtgärdar vi eventuella fel på fjärrvärmecentralen.

  • En extra investering i din fastighet.
  • Ingen hyreskostnad för anläggningen.
  • Lägre förbrukningskostnad.

Har du inte fjärrvärme sedan tidigare ser vi över dina förutsättningar att ansluta dig. Skicka in en intresseanmälan så hjälper vi dig.

Fjärrvärmeavtal Äga+

  • 85 800 kr kapitalinsats
  • 0 kr månadshyra
  • 61,0 öre/kWh energipris (Göteborg)
  • 62,4 öre/kWh energipris (Ale)
  • Du investerar i din fastighet

priserna gäller 2020 och är inklusive moms

Ring oss på

031-62 62 62

Ange telefonnummer

Bli uppringd

Vi ringer gärna upp dig. Välj tid som passar dig bäst.

Idag, onsdag

Imorgon, torsdag

Välj en tid

Tack

Vi ringer upp dig på den önskade tiden.

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu

Trygghetsavtal

När garantitiden på din fjärrvärmecentral löper ut har du möjlighet att teckna ett trygghetsavtal till fjärrvärmeavtalen Äga och Äga+. 

Då avhjälper vi fel och byter ut trasiga delar och i värsta fall ut hela centralen. Väljer du att hyra din fjärrvärmecentral enligt fjärrvärmeavtal Hyra ingår trygghetsavtal i månadshyran.

Trygghetsavtal kan tecknas för fjärrvärmecentraler som är maximalt 25 år gamla. Tid räknas från dag för installation. För villor med en fjärrvärmecentral äldre än 15 år måste en besiktning ske av oss innan trygghetsavtal kan tecknas. Väljer du att teckna trygghetsavtal efter att garantitiden löpt ut betalar du 127 kronor/månad från det datum garantitiden upphörde till det datum du tecknar avtalet. Flyttar du in i en fastighet där den tidigare ägaren inte hade trygghetsavtal får du betala en startavgift på 1 000 kronor.

Teckna trygghetsavtal
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up