GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmeavtal Äga

Att äga sin egen fjärrvärmeanläggning innebär att du slipper hyreskostnaden för anläggningen och betalar bara för den fjärrvärme du använder. Äga är avtalet för den som vill sköta sin egen anläggning.

När du äger din fjärrvärmeanläggning betalar du ingen hyra för anläggningen. Du kan välja att teckna ett trygghetsavtal, då åtgärdar vi eventuella fel på fjärrvärmecentralen.

Även du som valt att inte teckna ett trygghetsavtal är förstås alltid välkommen att kontakta oss för hjälp att laga eller byta din fjärrvärmecentral. Du har även möjlighet att anlita någon annan för arbeten på din del av anläggningen, förutsatt att arbetena utförs i enlighet med våra Tekniska bestämmelser och att Göteborg Energi driftsätter och öppnar servisventilerna till fjärrvärmecentralen. Notera att arbeten på delar som ägs och underhålls av Göteborg Energi inte får utföras av någon annan än Göteborg Energi. Detta innefattar fjärrvärmeledningen och energimätaren enligt principlösningen. Kontakta oss om du planerar att låta utföra förändringar i fastigheten som påverkar fjärrvärmecentralens funktion.

Principlösning Äga

Fjärrvärmeavtal Äga

  • 0 kr månadshyra
  • 91,1 öre/kWh energipris

priserna gäller 2022 och är inklusive moms

Ring oss på

031-62 62 62

Ange telefonnummer

Bli uppringd

Vi ringer gärna upp dig. Välj tid som passar dig bäst.

Denna tid är tyvärr inte längre tillgänglig
Vi har redan ett inbokat samtal till detta nummer
Det finns just nu inga tillgängliga tider.

Tack

Vi ringer dig så snart som möjligt.

Tack

Vi ringer upp dig på den önskade tiden.

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu

Trygghetsavtal

När garantitiden på din fjärrvärmecentral löper ut har du möjlighet att teckna ett trygghetsavtal. 

Då avhjälper vi fel och byter ut trasiga delar. Väljer du att hyra din fjärrvärmecentral enligt fjärrvärmeavtalet Hyra ingår trygghetsavtalet i månadshyran.

Trygghetsavtal kan tecknas för fjärrvärmecentraler som är maximalt 25 år gamla. Tid räknas från dag för installation. Vill du teckna ett trygghetsavtal efter att garantitiden löpt ut måste en besiktning ske av oss innan Trygghetsavtal kan tecknas. Då tillkommer en besiktningskostnad på 1 500 kr inkl. moms samt eventuella kostnader för komponenter och arbete som då anses behöver bytas, för att Trygghetsavtal skall kunna ingås. Om du efter besiktning och eventuellt utbyte av komponenter väljer att teckna Trygghetsavtal behöver du inte betala för besiktningen utan då betalar du 139 kr/månad inkl. moms.

 

Teckna trygghetsavtal
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up