GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmeavtal Äga

Att äga sin egen fjärrvärmeanläggning är en investering i huset. Du slipper hyreskostnaden för anläggningen och betalar bara för den fjärrvärme du använder. Detta avtal hette tidigare Fjärrvärmepaket 2

När du äger din fjärrvärmeanläggning slipper du betala hyra för anläggningen. Du investerar i din fastighet och får en lägre driftskostnad.  Du kan även välja att teckna ett trygghetsavtal, då åtgärdar vi eventuella fel på fjärrvärmecentralen.

  • Du slipper betala hyra för anläggningen.
  • Du får lägre driftskostnad.
  • Det är en investering i din fastighet.

Har du inte fjärrvärme sedan tidigare ser vi över dina förutsättningar att ansluta dig. Skicka in en intresseanmälan så hjälper vi dig.

Fjärrvärmeavtal Äga

  • Insats: enligt offert
  • 0 kr månadshyra
  • 89,5 öre/kWh energipris (Göteborg)
  • 90,8 öre/kWh energipris (Ale)
  • Du investerar i din fastighet

priserna gäller 2021 och är inklusive moms

Ring oss på

031-62 62 62

Ange telefonnummer

Bli uppringd

Vi ringer gärna upp dig. Välj tid som passar dig bäst.

Tack

Vi ringer dig så snart som möjligt.

Tack

Vi ringer upp dig på den önskade tiden.

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu

Trygghetsavtal

När garantitiden på din fjärrvärmecentral löper ut har du möjlighet att teckna ett trygghetsavtal till fjärrvärmeavtalen Äga och Äga+. 

Då avhjälper vi fel och byter ut trasiga delar och byter i värsta fall ut hela centralen. Väljer du att hyra din fjärrvärmecentral enligt fjärrvärmeavtalet Hyra ingår trygghetsavtalet i månadshyran.

Trygghetsavtal kan tecknas för fjärrvärmecentraler som är maximalt 25 år gamla. Tid räknas från dag för installation. För villor med en fjärrvärmecentral äldre än 15 år måste en besiktning ske av oss innan trygghetsavtal kan tecknas. Väljer du att teckna trygghetsavtal efter att garantitiden löpt ut betalar du 131 kronor/månad från det datum garantitiden upphörde till det datum du tecknar avtalet. Flyttar du in i en fastighet där den tidigare ägaren inte hade trygghetsavtal får du betala en startavgift på 1 000 kronor.

Teckna trygghetsavtal
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up