GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmeavtal Äga

Att äga sin egen fjärrvärmeanläggning innebär att du slipper hyreskostnaden för anläggningen och betalar bara för den fjärrvärme du använder. Äga är avtalet för den som vill sköta sin egen anläggning.

När du äger din fjärrvärmeanläggning betalar du ingen hyra för anläggningen. Du kan välja att teckna ett trygghetsavtal, då åtgärdar vi eventuella fel på fjärrvärmecentralen.

Fjärrvärmeavtal Äga

  • 0 kr månadshyra
  • 91,1 öre/kWh energipris

priserna gäller 2022 och är inklusive moms

Ring oss på

031-62 62 62

Ange telefonnummer

Bli uppringd

Vi ringer gärna upp dig. Välj tid som passar dig bäst.

Tack

Vi ringer dig så snart som möjligt.

Tack

Vi ringer upp dig på den önskade tiden.

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu

Trygghetsavtal

När garantitiden på din fjärrvärmecentral löper ut har du möjlighet att teckna ett trygghetsavtal. 

Då avhjälper vi fel och byter ut trasiga delar. Väljer du att hyra din fjärrvärmecentral enligt fjärrvärmeavtalet Hyra ingår trygghetsavtalet i månadshyran.

Trygghetsavtal kan tecknas för fjärrvärmecentraler som är maximalt 25 år gamla. Tid räknas från dag för installation. För villor med en fjärrvärmecentral äldre än 15 år måste en besiktning ske av oss innan trygghetsavtal kan tecknas. Väljer du att teckna trygghetsavtal efter att garantitiden löpt ut betalar du 135 kronor/månad från det datum garantitiden upphörde till det datum du tecknar avtalet. Flyttar du in i en fastighet där den tidigare ägaren inte hade trygghetsavtal får du betala en startavgift på 1 000 kronor.

Teckna trygghetsavtal
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up