GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Så ansluter du dig till elnätet

Håller du på att bygga nytt och undrar hur det går till för att ansluta dig till vårt elnät? Det finns några saker du behöver tänka på när du gör detta. Är du elinstallatör? Skicka in din föranmälan via installatörswebben.

Ansluta på Mina sidor

Har du ett pågående ärende?

På Mina sidor kan du hela tiden följa ditt ansluta-ärende.

Så går det till

Klart!

Ett elnätsavtal hos oss är bekymmersfritt och pålitligt. Vi har dessutom lättillgänglig service på webben och på plats i Göteborg.

Så funkar elnätet

Mörkt och kallt? Det är svårt att föreställa sig ett liv utan el i ledningarna.

Frågor & svar om elnät

Nej. Elnätsområden är ett reglerat monopol. Vilket elnätsföretag du har beror på var du bor eller var din anläggning ligger och vem som äger nätet just där. Bor du i Göteborg så är det Göteborg Energi som äger ditt nät.

Om du är osäker på vem som äger nätområdet kan du klicka dig vidare för att se vilket område din fastighet eller verksamhet tillhör.

Nätområden

Om du vill ansluta en nybyggd fastighet/bostad eller som av någon annan anledning inte är ansluten till elnätet behöver du ta kontakt med en behörig elektriker som i sin tur tar kontakt med oss.

Läs om hur priset för elnätet räknas ut på länken nedan.

Elnätspris

Det beror på hur området ser ut och vilken årstid det är.
Anslutningar som kan ske i befintligt nät tar vanligtvis 5-10 veckor från det att föranmälan kommer in.

Om Göteborg Energi Nät behöver förstärka eller bygga ut nätet kan det ta 4-8 månader, eftersom vi behöver göra en mer utförlig utredning samt söka tillstånd från myndigheter och markägare.

Var helt enkelt ute i god tid!

Om du snabbt behöver ansluta till elnätet kan en tillfällig anslutning ordnas.

Tillfällig anslutning

Du äger och ansvarar för:
- Förläggning samt inköp av kabelskyddsrör av rätt kvalitet
- Kabelskyddsrör samt kabelskydd innanför din tomtgräns
- Mätarskåp på fastigheten
Arbetet med ovanstående punkter är elinstallatören ansvarig för.

Göteborg Energi Nät äger och ansvarar för:
- Mätare
- Serviskabel (elledning)
- Kabelskyddsrör utanför din tomtgräns
- Arbetet som sker utanför din tomtgräns, inklusive återställning av marken utanför
- Kabelskåp
- Nätstation

För att ansluta dig till nätet behöver du anlita en behörig elinstallatör (elektriker).

De elarbeten som sker innanför din tomtgräns ska utföras av elinstallatören. Elinstallatören är ditt ombud som hjälper dig under arbetets gång och har den mesta av kontakten med oss. Om du har frågor gällande din anläggning kan du ställa dom till din elinstallatör.

Elinstallatören utför arbete med kabelskyddsrör, kabelskydd samt mätarskåp.

Du hittar alla behöriga elektriker på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Är elinstallatören behörig?

Om det redan finns elledningar på din tomt kan du göra en anmälan på Ledningskollen för att se var de är placerade. Så undviker du att skada ledningarna, exempelvis vid nedgrävning av kabelskyddsröret.

Ledningskollen

Läs mer om markarbeten nära ledning

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plusicon-play