GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Nya smartare elmätare

Inom de närmsta åren kommer du att få din elmätare utbytt till en ny smartare elmätare. Alla elmätare i vårt elnät ska vara utbytta innan 2025. Du kommer att få information längre fram när det närmar sig bytet hos dig.

Med den nya smarta mätaren får du som kund möjlighet till en mer detaljerad information om din energianvändning. Det hoppas vi ska inspirera dig till en mer flexibel elanvändning och därmed lägre kostnader. De nya elmätarna ökar förutsättningar för en effektivare nätdrift, minskad energianvändning och ökade möjligheter att integrera mikroproduktion av till exempel solel. 

Vanliga frågor om elmätarbytet

Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya funktionskrav för elmätare som alla Sveriges elnätsbolag enligt lag måste förhålla sig till. De nya funktionskraven ska införas senast 1 januari 2025. Det innebär att vi planerar att byta alla våra elmätare i Göteborg under perioden 2021-2024. Är du nyfiken kan du läsa mer om funktionskraven på Energimarknadsinspektionens webb.

Du kommer att få en ny mätare installerad. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som den gjort tidigare, du kommer fortsätta se din faktiska förbrukning. Varken den nya mätaren eller arbetet med att byta mätaren kommer att medföra extra kostnader för dig som kund.

Priserna på elnät beror på en rad olika faktorer. I dagsläget finns det inget som tyder på att projektet kommer att medföra ökade avgifter.

Vi är nu i ett uppstartsläge där vi förbereder upphandling och genomförande av projektet. Vår ambition är att genomföra bytet så effektivt och smidigt som möjligt. Vi kommer löpande att informera i takt med att projektet tar form och genomförs.

Bytet av elmätarna sker under perioden 2021-2024. Du kommer att få information längre fram när det närmar sig bytet hos dig. Själva bytet tar ca 15 minuter. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down