GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ersättning för egenproducerad el

Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på och vilken ersättning du får.

Det första du behöver göra är att prata med en auktoriserad elektriker som därefter skickar in en föranmälan och blanketten Anmälan Elproduktion 0,4 kV till oss. 

Mikroproduktion 

Med mikroproduktion menas produktionsanläggningar som är anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW samt en mätarsäkring på max 63 A. 

Det är ett krav att det ska finnas ett elnätsavtal för konsumtion för anläggningen samt en mätare som klarar insamling av dubbla mätserier (konsumtion och produktion). Elnätsföretaget ansvarar för att byta elmätaren utan kostnad så snart ett elnätsavtal är tecknat. Ytterligare ett krav är att konsumtionen av el överstiger produktionen av el under ett år.

Ersättningar för produktion av el

Överföringsersättning 

6 öre/kWh*

Överföringsersättningen justeras på samma faktura som din konsumtion. Ligger som en återbetalningspost (minus) med en egen specifikation. Fakturan heter självfaktura.

* Överföringsersättningen förblir oförändrad för 2022.

 

Så ansluter du din anläggning 

Fyra enkla steg för dig som vill ansluta din solcellsanläggning.

Kontakta din
elektriker
Kontakta din elektriker
Kontakta en elektriker som skickar in en föranmälan med ditt ärende till oss.
Installations-
medgivande
Installationsmedgivande
Din elektriker får installationsmedgivande med tekniska förutsättningar för anslutning till elnätet.
Produktionsavtal
Du undertecknar avtal om nätanslutning och inmatning av el till elnätet.
Anslutning
Anslutning
Elektriker färdiganmäler din anläggning. Vi kontrollerar anläggningen.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus