GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Mixavtal

Avtalet Mix ger dig det bästa av två världar, hälften fast pris och hälften rörligt. Kort sagt ett både tryggt och prisanpassat elavtal.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plusicon-yes