GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vattenkraft

El från vattenkraft

Med vattenkraft kan man producera el när den behövs som bäst. Det är vår största förnybara energikälla och står för omkring 45 % av den svenska elproduktionen. Den har låg produktionskostnad och ger nästan inga utsläpp till miljön. 

Vattenkraftverken lagrar vattnet i stora magasin som fylls på av snösmältning och regn under vår, sommar och höst. El produceras genom att vatten rinner genom en turbin. När vintern kommer och efterfrågan på energi är som störst släpper man successivt i väg så mycket vatten som behövs för att få tillräckligt med el.

Många av de svenska älvarna har vattenkraft, till exempel Lule älv, Indalsälven, Ångemanälven och Ume älv. Det finns drygt 1800 vattenkraftverk i sverige. Störst miljöpåverkan sker när kraftverk, dammar och regleringsmagasin byggs. Stora delar av de svenska vattenkraftverken byggdes under den första halvan av 1900-talet. Idag byggs ett fåtal nya kraftverk. 

Klimatpåverkan från driften är marginell med minimala klimatpåverkande utsläpp. Vattenkraften är också kostnadseffektiv, driftsäker och lätt att anpassa efter efterfrågan. Åtta vattenkraftsbolag har bildat vattenkraftens Miljöfond Sverige AB som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för omställning av vattenkraftsverksamheter i Sverige. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske som turism och lokal utveckling. 

Som kund hos Göteborg Energi har du alltid el från vattenkraft i ditt avtal, utan extra kostnad.

Vill du göra ännu mer för miljön?

När du tecknar elavtal med oss kan du välja att lägga till el från solkraft och el från vindkraft. Har du redan elavtal hos oss så loggar du in på Mina sidor och väljer till ditt miljötillval.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus