Hållbart val

Lys upp hösten med solenergi!

Fast elavtal 1 år med solenergi

Framtiden är ljus! När du tecknar vårt ettåriga fastprisavtal med sol gör du ett bra val för dig själv och framtida generationer. Och tack vare dig som är kund kan vi jobba för ett grönare Göteborg – där allt vårt överskott går tillbaka till staden. En win-win helt enkelt.

  • Ingen risk för säsongsvariationer
  • El från 100% förnybara källor
  • Du vet vad du kommer att betala
  • El från solkraft
  • Ett bra val - för dig och miljön

Hitta mitt elpris

Jag bor i och förbrukar ca
kWh/år
---

Alla priser är inklusive moms

avtal

Bindningstid & erbjudanden:

ca kr/mån

Vill du se våra andra elavtal?

Många anledningar att välja Göteborg Energi

Vi är göteborgarnas eget energibolag och ägs av Göteborgs Stad. Vi skapar lösningar inom energi och fibernät och jobbar för ett större mål – ett hållbart Göteborg. Som kund hos oss är du med och bygger en ljusare, varmare och mer välkomnande stad.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down