GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Elprisinformation

 

 

Elprisinformation augusti 2021

Under augusti månad har vi i stort sett enbart sett stigande priser på energimarknaderna. Vår nordiska elmarknad har inte varit något undantag. En perfekt storm skulle man kunna kalla det då samtliga parametrar som styr elpriset pekat åt ett och samma håll. Vi har under månaden sett de högsta spotpriset på 8 år till exempel. Mindre vindproduktion är normalt, kärnkraftstrul och ett växande hydrologiskt underskott här varit ledande faktorer. Nederbörden som varit under det normala gör att vi närmar oss vintermånaderna med ett relativt stort underskott i vattenreservoarerna. Men även skenande priser på utsläppsrätter vilket påverkar oss genom stigande tyska elpriser och därmed dyrare import när vi inte kan försörja oss själva med egen produktion.

I närtid ser situationen lite allvarlig ut om väderutvecklingen fortsätter leverera små nederbördsmängder. Vi har mindre kärnkraftsproduktion denna vinter än på många år vilket gör att risken för extrema priser är högre om någonting skulle strula. Vi rekommenderar att man är försiktig inför kommande vintrar och prissäkrar sin konsumtion ifall man inte vill hoppas på ytterligare en mild vinter. 

Aktuellt elpris

Elområde 1 2 3 4
Rörligt elpris 60,19 60,12 70,03 88,46
Elcertifikat 0,34 0,34 0,34 0,34
Påslag 4,90 4,90 4,90 4,90
Pris exkl. moms 65,43 65,36 75,27 93,70
Pris inkl. moms 81,79 81,70 94,09 117,13
Baseras på medelpris för augusti 2021
För dig som privatperson tillkommer en fast årsavgift på 390 kr/år

Här kan du se vilket elområde du tillhör (extern länk)

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus