GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vindkraft

Blåser det idag? Bra!

3-årigt elavtal inkl vindkraft

Teckna elavtal

Visste du att vindkraft är en förnybar energikälla? Den tar dessutom aldrig slut och släpper inte ut några växthusgaser.

Just nu bjuder vi dig på el från vindkraft (värde 2,5 öre/kWh) när du tecknar ett 3-årigt fastprisavtal med oss.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus