GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Samråd för fjärrkylaproduktion vid Gullbergsvass

För att kunna leverera tillräckligt med kyla till de centrala delarna av Göteborg behöver vi bygga en ny anläggning som producerar fjärrkyla med hjälp av Göta älv.

Fjärrkyla bygger på samma idé som fjärrvärmen – att det är bättre att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet, i stället för att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat. Men när det gäller fjärrkyla är grundidén att det är kallt, i stället för varmt vatten som cirkulerar i ledningsnätet.

För att kunna bedriva fjärrkylaproduktion kommer ett vattenuttag från Göta Älv behövas. Det ansökta högsta tillåtna vattenintaget planeras till 34 miljoner m3/år med ett flöde på max 9 000 m3/h. Utsläpp av uppvärmt kylvatten kommer att uppstå i samma omfattning som intaget. En ny anläggning för produktionen planeras att byggas på fastigheten Gullbergsvass 11:9. Placeringen på vattenintaget och den nya fjärrkylaanläggningen kommer att vara ungefär där gasklockan var lokaliserad tidigare.

Fjärrkylaanläggningen kommer att vara i drift året runt. Mängden uttaget kylvatten kommer dock variera med temperatur på älven samt omgivande luft.

Lämna dina synpunkter

Vill du veta mer eller lämna synpunkter är du välkommen att kontakta Karin Svenstig på telefon 031- 62 62 39, eller e-post  . Vi vill ha dina synpunkter senast den 16 september 2022.

Fakta om nytt tillstånd

  • Vi söker tillstånd för vattenverksamhet, uttag av vatten ur Göta älv

  • Högsta planerade uttag av vatten är 34 miljoner m3/år

  • Vattenhastigheten vid intaget beräknas bli upp till ca 0,15 m/s

  • Temperaturökningen lokalt beräknas bli maximalt 15 °C

  • Anläggningens totala effekt planeras till ca 35 MW

  • Beräknas preliminärt stå klart 2026

Vill du veta mer om vad vi gör?

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. För oss handlar det om att tänka lite längre och ta ett större ansvar.

icon-closechevron-disc-rightmenu