GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborg Energi och Partille kommun i bolagsaffär

Göteborg Energi och Partille kommun är överens om att gå vidare med en affär som innebär att Partille kommun förvärvar Göteborg Energis aktier i Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB. I dag ägs bolagen till hälften av Göteborg Energi och till hälften av Partille kommun.

– Som ett led i vår strategiska inriktning att koncentrera verksamheten till Göteborg har styrelsen för Göteborg Energi beslutat att avyttra aktierna i Partille Energi och Partille Energi Nät. Det är glädjande att Partille kommun är intresserade av att ta över verksamheterna, säger Elisabeth Unden (MP), ordförande för Göteborg Energis styrelse.

– Vi ser positivt på ett övertagande och kommer nu att gå vidare med att utreda förutsättningarna och formerna för ett genomförande av affären, säger Stefan Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande i Partille.

Målsättningen är att affären ska vara avslutad före årsskiftet 2017/2018 och frågan kommer lyftas till kommunfullmäktige i Göteborg och Partille för beslut.

För mer information kontakta:

Elisabeth Undén, styrelseordförande i Göteborg Energi: 072-515 38 57

Stefan Svensson, kommunstyrelsens ordförande Partille kommun: 0709-931130

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus