GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Solceller

Solcellsanslutning - för dig som är installatör

Här kan du läsa om att ansluta solceller och vad du behöver tänka på som installatör. 

Fler och fler vill installera solceller till sin befintliga anläggning [A1]och många nybyggen inkluderar solcellsanläggningar. En produktionsanläggning kategoriseras som antingen mikroproduktion ([gränsvärden]) eller småskalig produktion ([gränsvärden]).

Tänk på att om du ska föranmäla en ny anslutning med en tillhörande produktionsanläggning så ska du skicka in två föranmälningar, en för den nya anslutningen (Ny servis eller Ny servis över 63A) och en för produktionsanläggningen (Produktionsanläggning (Ny servis)).

Du och kunden behöver signera dokumentet Anmälan anslutning av produktionsanläggning Typ A till lågspänningsnätet tänk på att bifoga signerat dokument när du skickar in föranmälan. Det är anläggningens innehavare som ska signera dokumentet. Mao den som står på elnätsavtalet.

För småskalig produktionsanläggning så behöver du vid föranmälan bifoga en Situationsplan som visar placeringen av produktionsanläggningen samt fastighetsgränserna.

 

Logga inRegistrera dig Manual för Föranmälan [TOM]

Hur går en solcellsanslutning till?

Här nedan samlas anslutningstyperna och bra information för dig som Installatör att ha till hands.
 • Aktiviteter/frågor som måste ställas för att ha underlag till föranmälan /ALP][A1]

 • Tänk på att om kunden vill producera mer el än vad elnätet är dimensionerat för så kan det innebära en kostnad för kunden. Diskutera i så fall detta med kunden och tydliggör….[A2]

 • [A1]Vad är detta för aktiviteter?

 • [A2]Vad förväntas installatören har koll på här?

 1. Ni behöver anmäla installationen till oss genom att skicka in en föranmälan och dokumentet Anmälan Elproduktion 0,4 kV [A1]. Både du som installatör och kunden behöver underteckna dokumentet. Det måste vara den person som står på elnätsavtalet som signerar dokumentet.

 2. Föranmälan skickas sedan in till oss via Installatörswebben. Här [A2]kan du läsa mer om hur en föramälan ska göras i installatörswebben och vilken information som måste finnas med.

 • [A1]Länk (till rätt variant)

 • [A2]Länk till lathund/detaljerad information

 1. När föranmälan skickats in av dig så går vi igenom den och undersöker om det går att ansluta din solcellanläggning till elnätet utan att åtgärder eller kostnader krävs. 

 2. Om det krävs en åtgärd för att ansluta kundens anläggning får kunden en Anslutningsoffert[A1] från oss som kunden behöver godkänna. Därefter söker vi eventuella tillstånd och projekterar. 

 3. Om kundens anläggning överskrider kraven för att klassas som mikroanläggning tas det ut en engångsavgift för kunden. (Enligt ellagen 4 kap. 10 § (1997:857)) 

 4. Om något är felaktigt eller saknas i föranmälan skickar vi tillbaka den till dig för komplettering eller justering. Du får då en notis via mail, men behöver logga in i Installatörswebben för att uppdatera föranmälan.

 5. Du kan följa ditt ärende och se vilken handläggare du har som kontaktperson via Installatörswebben. Logga in, öppna aktuellt ärende och se status[A2]

 6. Ledtid: Handläggningen från att vi mottagit din föranmälan tills att du får antingen ett installationsmedgivande eller meddelande om att komplettera tar ca XX veckor. Vid komplettering tar ärendet ytterligare XX veckor.[A3][A4]

 • [A1]offert

 • [A2]Hur går det till utifrån installatörens perspektiv?

 • [A3]Vad gäller (nu)? Hur säkra att detta hålls uppdaterat?

 • [A4]XX tveksamt kommer kräva kontinuerliga uppdateringar 

 1. Du får via Installatörswebben ett installationsmedgivande från oss, dvs ett godkännande att påbörja installationen enligt våra anvisningar (Installationsansvisningar[A1])

 2. Kom ihåg att förmedla anvisningarna till eventuell underentreprenör för att säkerställa att installationen blir korrekt utförd och kundens ledtid kan hållas så kort som möjilgt

 • [A1]Länka anvisningarna (för de är samma varje gång eller?)

Det är viktigt att du eller din eventuella underentreprenör utför installationen enligt våra anvisningar, för att minimera risken för besitkningsanmärkningar senare i processen

 1. När du eller din eventuella underentreprenör är klar med installationsarbetet ska du skicka en färdiganmälan till oss. 

 2. I färdiganmälan intygar du att installationen är utförd enligt de villkor [A1]och anvisningar vi ställer för en anslutning till elnätet.

 • [A1]Vad är det för villkor? Eller menar vi anvisningarna?

 1. När vi fått din färdiganmälan planerar vi in besiktning och eventuellt mätarbyte

 2. Vi kontaktar kunden för att planera in ett besök vid anläggningen[A1]

 3. Du kan följa ditt ärende och se vilken handläggare du har som kontaktperson via Installatörswebben. Logga in, öppna aktuellt ärende och se status[A2]

 4. Ledtid: Handläggningen från att vi mottagit din färdiganmälan tills att första besiktning sker tar ca XX veckor. Vid anmärkningar där ombesiktning krävs tar ärendet ytterligare XX veckor[A3] utöver din tid att åtgärda eventuelle anmärkningar.

 • [A1]>63A kontaktas alltid elinstallatör 

 • >63A kund kontaktas men elinstallatörens ansvar 

 • [A2]Hur går det till utifrån installatörens perspektiv?

 • [A3]Vad är ledtiden just nu och hur säkerställer vi att detta hålls uppdaterat?

 1. Nu måste solcellsanläggningen besiktigas och en ny elmätare installeras av oss. För kunder som redan fått den nya elmätaren, Omnia e-meter, så behöver vi enbart besiktiga. 

 2. Läs mer om besiktning av solceller här.[A1]

 3. För att vi ska besiktiga måste kunden ha godkänt Produktionsavtalet innan[A2]

 4. Vid mindre anmärkning meddelar vi dig och låter dig eller din eventuella underentreprenör åtgärda felen. Du kan i de fallen meddela oss eller skicka ett foto på att felen är åtgärdade. Ingen ombesiktning krävs. 

 5. Vid större anmärkningar, t.ex. XX och XX, [A3]avvaktar vi med mätarbyte och låter dig eller din eventuella underentreprenör åtgärda felen innan vi byter mätare och driftsätter. Därefter gör vi en ombesiktning. Vid godkänd besiktning driftsätts anläggningen. 

 • [A1]Länka besiktiningspunkterna, anpassat  (?) för installatörer

 • [A2]Stämmer?

 • [A3]Vilka är detta? Se douglas protokoll

Efter godkänd besiktning och mätarbyte blir solcellsanläggningen registrerad i våra system. Detta tar ca XX veckor från YY till ZZ.[A1]

 1. Nu kan kunden välja att sälja sin överskottsproduktion. Gör kunden inget aktivt val så kommer dess nuvarande elhandlare vara den som köper elen från kundens anläggning. Kunden får även en ersättning för den nytta produktionsanläggningen gör för elnätet. 

 • [A1]Mätpunkter? Ledtid? Hur säkerställer vi att detta hålls uppdaterat?

Så här gör du en korrekt föranmälan

För att hjälpa kunden att ansluta en produktionsanläggning på en befintlig anslutning så ska du använda ärendetypen Produktionsanläggning (Bef.servis). Fullständig beskrivning av hur du gör en föranmälan för produktionsanläggning till befintlig anläggning hittar du [i vår manual för Installatörswebben]

 • Logga in på Installatörswebben 

 • Välj fliken Skapa föranmälan och välj Produktionsanläggning (Bef.servis)

 • Sök fram anläggningen med anläggnings-ID (18 siffror) eller mätarnummer (6 eller 16 siffror) i sökrutan under rubriken och tryck på Sök befintlig, då koppals ärendet automatisk till placeringen i kartan.

 • Bifoga blanketten [Anmälan elproduktion] signerad av både dig och kunden. Läs om hur du bifogar ett dokument i manualen. 

 • När vi mottagit din föranmälan hanteras den av vår handläggare och om ingen komplettering krävs och det finns förutsättningar i det lokala elnätet så skickar handläggaren ett installationsmedgivande till dig via Installatörswebben. Du får ett e-mail med information om att Installationsmedgivandet finns på Installatörswebben. 

Logga inTekniska anvisningar Manual Installatörswebben

Vanliga frågor om solanslutning

Här hittar du det vanligaste frågorna och svaren på frågor som rör det mesta när det gäller föranmälan, installatörwebben och solanslutningar

Skicka in dina blanketter online på vår portal installatörswebben. Ett snabbt och enkelt verktyg vi tagit fram för att göra jobbet enklare för dig som är elinstallatör.

Du hittar installatörswebben genom att klicka på länken nedan.

Installatörswebben

Vill du flytta eller byta ditt mätarskåp eller din mätartavla? För en mätarsäkring över 63 A har vi individuell prissättning. Om du behöver en kabel längre än 20 meter tillkommer det en ytterligare kostnad.

Du behöver kontakta oss för beslut innan du beställer arbetet av en auktoriserad elinstallatör.

Kundservice kontakt

icon-closechevron-disc-rightmenu