GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Olika anslutningar

Anslutningar - hur går det till?

Här kan du läsa om anslutningstyperna och vad du behöver tänka på som installatör. 

Vår uppgift som elnätsbolag är att bygga ett kvalitetssäkrat elnät och vi vill göra varje anslutning så enkel och trygg som möjligt. För att lyckas göra en anslutning enkel för kunden behöver vi hjälpas åt och tydliggöra vem som har ansvar för vad. 

Vi behöver få information om att kunden vill ha en ny anslutning så tidigt som möjlig i planeringsarbetet. Detta möjliggör att vi kan komma i gång med vår del av arbetet i god tid.

Oavsett anslutning så inleds arbetet för vår del när du skickar in en föranmälan. 

Föranmälan innehåller information vi behöver för att hantera kundens anslutningsärende. Det är viktigt att föranmälan är komplett för att vi ska kunna registrera den. Saknas det information tar hanteringen längre tid.

För att göra en föranmälan behöver du ett användarkonto. Detta får du genom att registrera dig på Installatörswebben. Om du redan har ett konto kan du logga in nedan.

Behöver du hjälp med föranmälan så hittar du vägledning i manualen som länkas nedan. 

Logga inRegistrera dig Manual för Föranmälan [TOM]

Ska du ansluta solceller?

Vi har skapat ett eget avsnitt med information till installatörer som ska ansluta solceller. Där hittar du all information du kan tänkas behöva för en smidig solanslutning

Instruktioner för installatörer

Här nedan samlas anslutningstyperna och bra information för dig som Installatör att ha till hands.

Nya permanent anslutning/ny servis
(max 63A -ej högspänning)[A1]

Vid en ny anslutning finns det mycket att tänka på, framför allt för en privatkund som kanske bara är med om en anslutning. Vi som jobbar med detta dagligen behöver då vara så tydliga som möjligt och göra upplevelsen för kunde enkel. En viktig del av detta är att tydliggöra ansvarsfördelningen vid en anslutning.

Vad behöver kunden göra?

Vid en ny permanent anslutning till elnätet behöver kunden anlita en gräv entreprenör som hjälper till att med arbetet på kunden tomt. Kunden ansvarar för att det finns kabelskyddsrör och att marken på tomten återställs efter arbetet. Kunden ansvarar för att det finns en tillgänglig mätarplats så som en mätartavla eller ett mätarskåp. Vi som elnätsbolag gillar mätarskåp på utsidan av fastigheten (lättåtkomligt fasadmätarskåp eller markmätarskåp) det gör det lättar för oss att hjälpa kunden när det behövs.

Ett tips till kunden kan vara att samordna andra ledningsarbeten.

Elistallationer för lågspänning- Vägledning för anslutning, mätning,placering och montage av el- ochteleinstallationer
Svensk standard SS 4370102

Vad göra Göteborg Energi elnät?

När arbete med kundens nya anläggning är klar och vi fått en färdiganmälan påbörjar vi vår del av arbetet med att dra kablar och ansluta den nya anläggningen. Det är vi som monterar mätutrustningen och ser till att denna registreras. Utrustningen som monteras hos kunden tillhör Göteborg Energi elnät.

Vad göra du som är installtör?

När du gjort en föranmälan och vi har hanterat denna så får du ett installationsmedgivande av oss och du kan då börja din del av arbetet.

Tänk på att bifoga en tydlig situationsplan.

Vi använder vanligtvis fyrledarservis (TN-C) och önskar kunden något annat så innebär detta en extra avgift.

Inkoppling enligt SS 424 17 20

Tänk på att använda rätt kabelskydd.

Information om kabelskyddsrören:

 • Använd gula eller svart med vit text och slät insida. Tänk på att om de inte kan täckas så ska de vara svarta och märkta med texten elkabel.

 • Ytterdiametern ska vara minst 75 mm.

 • De ska avslutas vid tomtgränsen och en meter från husliv och det ska finnas dragggrop.

 • Fyllnadshöjden ska vara minst 0,35 m och maximalt 1m från ovansidan till färdig mark.

 • De ska ha dragtråd.

 • De måste vara tätade så att fyllnadsmaterial inte kan komma in.

Dra inte serviskabeln (öppen eller i rör) inte dras i eller genom torpargrund.

 
Krav på kabelskyddsrör SS 424 14 37Skyddsutjämning SS 436 40 00

När ditt arbete är klart sickar du in en färdiganmälan och då kan vi påbörja vår del av arbetet med tillkopplingen. Om något är fel när vi kommer ut på plats och inte kan utföra vårt arbete så utgår en extra besöksavgift som kunden får betala. Detta vill vi gärna undvika, så tänk på att följa de anvisningar du får av oss. Om du är osäker kontakt den handläggare som är ansvarig hos oss så vi kan lösa problemet tillsammans. 

Tänk på att enbostadshus ska vara anslutna med en egen servisledning. I de fall det finns flera bostadshus inom samma fastighet, ska de ha varsin servisledning.

Om det är ett parhus så rekommenderas separata serviser, men om servisledningen har en gemensam servissäkring så kan man göra ett undantag och använda enbart en servisledning.

En ny servisledning behövs om kunden styckar av fastigheten.

Det behövs inte någon separat servisledning för garagelänga, samlingslokal eller fastighetsel som tillhör samma fastighetsområde.

 • För att hjälpa kunden med en ny permanent anslutning behöver du göra en Föranmälan. Detta gör du genom att logga in på Installatörswebben Länk[A1] Läs mer om hur du gör en föranmälan i manualen[A2]. Tänk på att bifoga en tydlig situationsplan[A3] när du gör din föranmälan. 

 • ·När vi mottagit din Föranmälan går vi igenom den för att säkerställa att all information vi behöver finns innan den registreras och skickas till en handläggare. Det är viktigt att du fyller i korrekt information avseende det arbete som ska utföras för att slippa göra kompletteringar. Behövs kompletteringar så tar registreringen längre tid. Upptäcker vi att något behöver kompletteras får du information om detta via Installatörswebben. [A4]Du hittar information under fliken För- och färdiganmälan som kräver min åtgärd. Ärendet som behöver kompleteras hittar du under rubriken WEB-Komplettera föranmälan.

 • ·Handläggaren ser över förutsättningarna baserat på informationen i Föranmälan och skickar en offert till kunden med den aktuella anslutningskostnaden. Vi gör detta digitalt så det är viktigt att du tillhandahåller kundens e-mailadress i föranmälan. Kunden har 90 dagar[A5]på sig att godkänna offerten men ju snabbar kunden godkänner offerten desto snabbare kan arbetet sätta i gång. Utöver offerten så får kunden ett elnätsavtal med de villkor som gäller.[A6]

 • ·Vid större anslutningar eller då det är långt till anslutningspunkten på elnätet kan vi behöva komma ut till den aktuella platsen för att se över förutsättningarna innan vi kan ge kunden en anslutningskostnad[A7]. Det kan även finnas andra orsaker till att vi behöver göra ett platsbesök och blir det aktuellt kontaktar vår handläggare dig eller kunden för att boka besöket.

1.1.1.2

 • ·Vi börjar vår arbete när vi fått en accept på den offert kunden fått av oss.

 • ·Utifrån anslutningens omfattning så kan handläggare behöva kontakta dig för att planera arbetet. Det är viktigt att ni inte börjar schakta på kundens tomt innan ni fått anvisningar från oss. Anvisningarna visar var vi kommer dra ledningarna till tomten.

 • ·Är allt i sin ordning skickar vi ett mail till din registrerade emailadress där du får information om att det finns ett installationsmedgivande att hämta via Installatörswebben. Installationsmedgivandet hittar du under fliken För- och färdiganmälan som kräver min åtgärd. Välj det anslutningsärende som är aktuellet. Läs mer om hur du hittar installationsmedgivanden i manualen[A8].

1.1.1.3

 • ·När arbetet hos kunden är klart behöver du skicka in en färdiganmälan via Installatörswebben. Detta gör du genom att välja det aktuella anslutningsärendet under fliken För- och färdiganmälan som kräver min åtgärd under rubriken Färdiganmälan att registrera. Läs mer om hur du gör en färdiganmälan i manualen Länk [A9]Vår handläggare[A10] kommer kontakta dig för att boka en tid för ett platsbesök. 

 • ·Vid platsbesöket kontrolleras att arbetet är utför enligt de anvisningar [A11]vi skickat.

1.1.1.4

 • ·Om allt är i sin ordning vid [A12]platsbesöket godkänns ert arbetet. I fall där det krävs åtgärder behöver du efter att ha åtgärdat anmärkningen skicka in en ny färdiganmälan. 

 • ·När din del av arbetet är klart och godkänt påbörja vi kabeldragning och montering av elmätare. När detta är klart ansluter vi kunden till elnätet. 

 • [A1]https://instwebb.tkk.goteborgenergi.se/bios/dpwebmap/dsg/contractor/cust_gen/DPWebMap.html

 • [A2]Länk till manualen

 • [A3]Tips- Lägga i FAQ kraven på en situationsplan

 • [A4]Kunden får en avisering om Föranmälan inte är komplett

 • [A5]Ska denna tid sänkas till 30 dagar?

 • [A6]Skickar vi denna i detta steg?

 • [A7]Skriva lite mer generellt det finns andra anledningar till att åka ut på plats, markförhållande, kontrollera dokumentation mm

 • [A8]Länk till manualen

 • [A9]Länk till manualen

 • [A10]Tror inte handläggaren besiktigar för <63A

 • [A11]Enligt installationsmedgivandet (Innehåller anvisningar)

 • [A12]Om inte godkänt så inväntas en ny färdiganmälan efter åtgärd, kund får avisering om besiktningsanmärkning. 

Denna typ av arbeten gäller de som utförs på mätplatsen. De gäller inte arbete som utförs på serviskabeln. Tänk på att det enbart är Göteborg Energis egen personal som får utföra arbete på själva elmätaren. 

Om du ska föranmäla flera anläggningar (mätarplatser) på samma anslutningspunkt ska du endast göra en föranmälan.

 • Logga in på Installatörswebben

 • Välj fliken Skapa föranmälan och välj önskad ärendetyp, tex servisändring i rullistan.

 • Sök fram den aktuella anläggningen med anläggnings-ID (18 siffror) eller mätarnummer (6 eller 16 nummer) genom att använda sökrutan. Läs mer om hur du gör i manualen[A1].

 • Fyll i aktuella anläggningsdata.

 • Skicka in Föranmälan genom att klicka på knappen Spara och skicka in. Om du inte vill skicka in föranmälan utan enbart spara det du fyllt i för att komplettera vid ett senare tillfälle, kan du använda Spara. Läs mer om hur du gör i manualen.[A2]

 • När vi fått din Föranmälan så går vi igenom den och om allt all information vi behöver är komplett så registerars den. Om behov finns, tar vår handläggare kontakt med dig för planering.[A3]

 • När allt är klart från vår sida och kunden godkänt den offert vi skickat till kunden så får du ett installationsmedgivande.

 • När ditt arbete är klart skickar du in en färdiganmälan via Installatörswebben.

[A1]Länk till manualen

[A2]Länk till manualen

Vår handläggare tar därefter eventuell kontakt med dig för planering.

 

En tillfällig anslutning innebär tillgång till el under en begränsad tid. Det kan vara aktuellt när man bygger en ny fastighet, vid större reparationer eller om man ska hålla i ett evenemang som kräver egen el. 

Om den tillfälliga anslutningen ska övergå till en permanent elnätsanslutning, tex vid bygge av en ny fastighet, kan vi schakta och förlägga en permanent kabel fram till kundens tomt under den tid ni använder den tillfälliga anslutningen. Tänk på att vara ute i god tid med att skicka in en föranmälan för en permanent anslutning så att denna finns på plats när bygget är klart.

 • ·Logga in på Installatörswebben

 • ·Söka fram den aktuella adressen i sökrutan till vänster eller använd fliken Gå till koordinater, då markeras platsen i kartan[A1]. Efter det så väljer du fliken Skapa föranmälan och väljer Tillfällig anslutning tom 63A eller Tillfällig anslutning över 63A i lstan. 

 • ·Fyll i de uppgifter som krävs för den aktuella anslutningen. Du kan även beskriva ditt ärende under Övriga upplysningar.

 • ·Om du är klar med din föranmälan kan du trycka på knappen Spara och skicka in. Vill du spara föranmälan för att skicka in den vid ett senare tillfälle väljer du Spara knappen. Läs mer om hur du skickar in en sparad föranmälan i manualen.[A2]

 • ·När vår handläggare har gått igenom din föranmälan [A3] skickas det ut ett Installationsmedgivande via Installatörswebben. Du får ett e-mail till din registrerade e-mailadress när Installationsmedgivandet är klart. För att du ska få Installationsmedgivandet så behöver kunden ha godkänt den aktuella offerten som vi skickar till kunden.

 • ·Glöm inte att meddela oss när den tillfälliga anslutningen inte behövs längre.

 • [A1]Se tidigare kommentar ovan

 • [A2]Länk till manualen

 • [A3]Stämmer detta?

 

Fler och fler vill installera solceller till sin befintliga anläggning [A1]och många nybyggen inkluderar solcellsanläggningar. En produktionsanläggning kategoriseras som antingen mikroproduktion ([gränsvärden]) eller småskalig produktion ([gränsvärden]).

Läs mer om hur en hur en solcellsanslutning på befintlig servis går till och vad som är viktigt att tänka på för dig som installatör på avsnittet Ansluta solceller som har en egen sida.

Om du ska föranmäla ett område med flera anslutningar och kunden vill få en samlad offert för hela området använder du ärendetyp Ny servis eller Ny servis över 63A i Installatörswebben.

När vi har projekterat skickar vi en offert till kunden och när den är signerad av kunden så behöver du skicka in en föranmälan för varje anslutning.

Tänk på att ange fakturaadress i fältet Fakturaadress/Avvikande fakturaadress i föranmälansformulären. Fakturaadressen som gå till den som betalar för anslutningarna.

 

Om ditt arbete kräver en tillfällig frånkoppling så föranmäler du detta via Installatörswebben.

 • ·Logga in på Installtörswebben och välj fliken Skapa föranmälan och välj ärendetyp Metaller ur och i (tillfällig frånkoppling).

 • ·Sök fram den aktuella anläggningen med anläggnings-ID (18 siffror) eller mätarnummer (6 eller 16 nummer) genom att använda sökrutan. Läs mer om hur du gör i manualen[A1].

 • ·Fyll i de uppgifter som efterfrågas

 • ·Du kan beskriva ditt ärende under Övriga upplysningar

 • ·Skicka in din föranmälan genom att klicka på knappen Spara och skicka in när du är klar eller välj Spara om du vill kompletter din föranmälan vi det senare tillfälle. Läs om hur du uppdaterar en sparad föranmälan i manualen[A2].[A3]

 • ·Kunden får en offert och denna behöver kunden godkänna innan vi skickar ett installationsmedgivande till dig.

Tänk på att välja rätt ärendetyp, Metaller ur och i (tillfällig frånkoppling), så att ärendet hamnar hos rätt handläggare. Detta gör att vi kan hantera ditt ärende snabbare.

[A1]Länk till manualen

·[A2]För att du ska få Installationsmedgivandet så behöver kunden ha godkänt den aktuella offerten som vi skickar till kunden.

[A3]Länk till manualen

 

Om ditt arbete kräver en frånkoppling av servis så föranmäler du detta via Installatörswebben.

 • ·Logga in på Installtörswebben och välj fliken Skapa föranmälan och välj ärendetyp Frånkoppling servis.

 • ·Sök fram den aktuella anläggningen med anläggnings-ID (18 siffror) eller mätarnummer (6 eller 16 nummer) genom att använda sökrutan. Läs mer om hur du gör i manualen[A1].

 • ·Fyll i de uppgifter som efterfrågas

 • ·Du kan beskriva ditt ärende under Övriga upplysningar

 • ·Skicka in din föranmälan genom att klicka på knappen Spara och skicka in när du är klar eller välj Spara om du vill kompletter din föranmälan vi det senare tillfälle. Läs om hur du uppdaterar en sparad föranmälan i manualen.[A2]

Tänk på att välja rätt ärendetyp, Frånkoppling servis, så att ärendet hamnar hos rätt handläggare. Detta gör att vi kan hantera ditt ärende snabbare.

[A1]Länk till manualen

[A2]Länk till manualen

 

icon-closechevron-disc-rightmenu