GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tänk:Om - Stipendiet för hållbara idéer

Tänk:Om är stipendiet för idéer och projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Projektet är ett led i Göteborg Energis omfattande arbete med hållbarhet och miljöfrågor. 2019 delade vi ut totalt 800 000 kronor som fördelades mellan de olika stipendiaterna. 

Vi öppnar för 2020 års ansökningar 27 april - så håll utkik!

Stipendiet startades 2009 och i år firar vi 10-års jubileum. Sedan starten har 86 projekt belönats och 5,9 miljoner kronor delats ut. 

Så här går processen att utse vinnare till;

  • 1. Vår jury väljer först ut ett eller fler projekt som tilldelas Juryns val, det vill säga ett stipendium.

  • 2. Därefter väljs ytterligare bidrag ut som går vidare till omröstningen Folkets röst. Där kan allmänheten rösta fram sina favoriter. 

  • 3. Vinnarna av Folkets röst belönas med stipendium.

Vilka idéer kan få Tänk:Om-stipendiet?

Hållbara idéer kan se ut på många olika sätt och komma från olika håll. Kanske är du en mjukvaruutvecklare med en smart app-idé som lär barn om hållbarhet? Kanske är du en konstnär som vill skapa en upplevelse kring energianvändning? Vem som helst kan söka. Låt inte dina eller era idéer fastna i byrålådan, förverkliga dem med hjälp av oss!

I väntan på uppstarten av nästa års Tänk:Om har stipendiet just nu en välförtjänt paus. Men till våren 2020 är det dags att vara på tå igen!

Grundkriteriet är att alla idéer ska bidra till något av följande

  • Utveckling av ny teknik eller tjänst som bidrar till ett mer hållbart samhälle.
  • Effektivare energianvändning, ökad produktion från förnybara källor eller minskad användning av fossil energi.
  • Sprida kunskaper om hållbarhet och hållbar livsstil.

 

FAQ - Vanliga frågor och svar

Grundkriteriet är att alla idéer ska bidra till något av följande:
• Utveckling av ny teknik eller tjänst som bidrar till ett mer hållbart samhälle.
• Effektivare energianvändning, ökad produktion från förnybara källor eller minskad användning av fossil energi.
• Sprida kunskaper om hållbarhet och hållbar livsstil.

Det går alltså inte att söka stipendiet för att exempelvis sätt upp solceller på sin egen villa, om det inte bidrar till spridningen av kunskap eller utvecklingen av ny teknik.

Absolutely.

2019 års jury

I juryn hittar du personer med bred erfarenhet inom flera olika områden. En hållbarhetschef, en hållbarhetsdriven VD, en doktor i Energi och Miljö och en VD med ingenjörsbakgrund. Tillsammans delade de den tuffa uppgiften att välja ut vinnare av Tänk:Om-stipendiet.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-upchevron-disc-down