GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En lastbilstrailer med en sorts vikbara tankar.
2021

Multipurpose Trailer

Stipendiat: Multipurpose Trailer på Chalmers Entreprenörskola

Projektnamn: Multipurpose Trailer

Projektbeskrivning: Syftet med vår snart patenterade multipurpose-trailer är att minska hållbarhetspåverkan från transportsektorn och begränsa den globala uppvärmningen. Vår multipurpose-trailer kan transportera både flytande och torrt gods, genom vikbara tankar inuti en trailer. Detta leder till att en transport som gått med torrt gods från A till B kan gå tillbaka med flytande gods från B till A, och slipper därmed med att gå tom. Multipurpose-trailern kan transporteras på skepp, tåg och väg. Multipurpose-trailern är kompatibel med både nutidens fossildrivna fordon och framtidens eldrivna fordon.

Juryns motivering: Tänk om vi kunde minska antalet tomma transporter på våra vägar? Stora mängder trailers åker fullastade ena vägen och tomma tillbaka. De sökande vill utveckla trailers med vikbara tankar så att varje transport kan bära såväl fast som flytande last, istället för att kräva separata transporter och onödig tomdrift. Genom att använda sig av nya material och lösningar inom en vedertagen transportstandard blir detta en innovativ lösning för att matcha transportbehoven i samhället. 

Multipurpose Trailer

Olivia, Simon och Ellinor.

Våra tidigare vinnare

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus