GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Compular

Tänk om vi kunde göra morgondagens batterier mer effektiva, långlivade och miljövänliga?

Projektnamn: Compular (tidigare Svala Technologies och Champion Software) – Ett analysverktyg för utveckling av morgondagens batterier.

Projektbeskrivning: Vill du ha mer kräm i batteriet i din smartphone, dator eller elbil? Vi på Svala technologies försöker åstadkomma precis det. Genom vår patenterade mjukvara kan vi simulera och analysera optimala kemiska sammansättningar för att åstadkomma den smartaste energilagringen. Det leder till mer miljövänliga batterier med både högre energidensitet och längre livslängd. Att utveckla, testa och sälja vår produkt är självklart inte gratis. Därför vänder vi oss nu till Göteborg Energi och dig som sitter på röstknappen. Med hjälp av din röst kan vi möjliggöra bättre och billigare batterier och snabba på omställningen till en elektrifierad och hållbar värld.

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus