GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elmätarbyte

Vår nya elmätare

Tryggare leverans med nya elmätaren

Vår - och din - nya elmätare, heter Omnia e-meter och levereras från Kamstrup. Den kommer att öka mängden mätdata och antalet parametrar som vi mäter utöver din elförbrukning. 

Omnia e-meter är väl förberedd för att mäta produktion, vilket är nödvändigt om du till exempel installerar solceller. Vi kommer också mäta spänningen i elnätet vilket ger oss förutsättningar att bli mer proaktiva och åtgärda fel innan de påverkar dig som kund.

Kundgränssnitt 

Den största förändringen med Omnia e-meter är att den har ett öppet gränssnitt, en kundport, även kallat Home Area Network (HAN). Kundgränssnittet bygger på den holländska standarden DSMR med en RJ12 kontakt och följer Energiföretagen Sveriges rekommendation för branschen. 

Fördelarna med ett öppet kundgränssnitt är att din elmätare registrerar mer data än bara din förbrukning, som du får tillgång til genom att koppla upp dig mot kundgränssnittet. Det gör det möjligt för dig att följa och analysera din elanvändning.  Med en hårdvara som du kopplar in i kundgränssnittet skulle du exempelvis kunna styra uppvärmningen av din fastighet eller laddningen av elbil.

Om du vill köpa en hårdvara från en tjänsteleverantör för att koppla in i Omnia e-meter när du får den installerad, så tänk på att den ska stödja den standard vår elmätare bygger på. Det kan vara bra att vara uppmärksam på att vissa nätbolag har valt en annan standard som tagits fram för den norska marknaden där HAN-porten har en RJ45 kontakt och att viss hårdvara är framtagen för att passa just den varianten.

Har du frågor kring din nya elmätare eller kundgränssnittet?

Vanliga frågor om elmätarbytet

Vår partner för elmätarbytet är Kamstrup och dess underleverantör Eltel som kommer genomföra själva bytet av elmätare. Installation är planerad att ske under år 2023 och 2024. 

Processen ser lite olika ut beroende på var i din fastighet elmätaren sitter, men du kommer att få information i god tid innan mätarbytet äger rum hos dig. Vår ambition är att genomföra bytet så effektivt och smidigt som möjligt. Vi kommer löpande att informera i takt med att projektet tar form och genomförs.

 

Bytet av elmätarna sker under perioden 2023-2024. I samband med bytet kommer det ske ett mindre strömavbrott. För att förhindra störningar i verksamheter kommer vi att informera i god tid så att bytet planeras in. Bytet tar ca 15 minuter för privatpersoner men varierar för företag. 

Mätarbytena kommer att ske under 2023 och 2024. 

Vi har många kunder som ska få sina mätare utbytta och förstår att intresset är stort. Vår leverantör har enligt kontraktet fullt ansvar att planera och genomföra mätarbytena enligt vad de anser mest fördelaktig för att uppfylla avtalet mot oss. Vi har inte möjlighet att förändra kontraktsförutsättningarna för att göra undantag och tidigarelägga installationen hos utvalda kunder.

Pilot för specifika kunder kan tyvärr inte genomföras då vår leverantör enligt kontraktet har fullt ansvar att planera och genomföra mätarbytena enligt vad de anser mest fördelaktig för att uppfylla avtalet mot oss. Vi har inte möjlighet att förändra kontraktsförutsättningarna för att göra undantag, eller tidigarelägga installationen hos utvalda kunder.

Ja, det kan du. Vi installerar redan idag en mätare som klarar av att hantera egen producerad el för de kunder som vill producera egen el, till exempel solenergi.

På din nya elmätare som du får installerad under 2023/2024 finns ett gränssnitt för att du ska kunna följa din förbrukning lättare än idag. Med hjälp av en extern hårdvara kan du koppla upp dig mot kundgränssnittet och på så sätt följa och analysera din elanvändning. Göteborg Energi erbjuder ingen hårdvara men det finns tjänsteleverantörer på marknaden som säljer produkter och tjänster att koppla till vår nya elmätare. 

Mer om själva mätarbytet

Inom de närmsta åren kommer alla elmätare bytas ut till nya smartare elmätare. Alla elmätare i vårt elnät ska vara utbytta innan 2025. Du kommer att få information längre fram när bytet närmar sig.
Startsidan
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down