GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fyll i dina uppgifter

Nu är vi snart klara! Elnät och elhandelsavtal måste tecknas av samma person. Tänk därför på att fylla i personnumret för den som också står på elnätsavtalet.

chevron-disc-downicon-closeicon-stopchevron-disc-left