GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Bankbytet 2019

Vi byter bank

Vi byter bank från och med 2019-03-01. 

Vårt postgironummer kommer därför att upphöra och vi kommer bara att ta emot betalningar till vårt bankgironummer. 

Det blir lika enkelt för dig att betala som tidigare. 

Med bankgiroavin kan du betala på något av följande sätt:

  • Internetbanken. Obs! Tänk på att om du lagt upp ett register över betalnings-mottagare så måste du ändra till vårt bankgironummer

  • Samtliga bankers kuverttjänster

  • Bankkontor

Bankgironummer för Göteborg Energi AB är 5835-1552
Bankgironummer för Göteborg Energi Din El AB är 5271-2320

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus